do góry
Strona główna Komunikaty
28 gru 2017
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA UDZIELANA JEST W ZAKRESIE: spraw karnych, spraw cywilnych, spraw rodzinnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawień pracowniczych – kobiety w ciąży.

 

Lp.

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

DOKUMENTY WYMAGANE DO OTRZYMANIA  PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

1.

Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

 

 

 • Oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia z pomocy społecznej
 • Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej o nie wydaniu wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia złożone udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej

2.

Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny

 • Ważna Karta Dużej Rodziny

3.

Kombatanci

 • Zaświadczenie wynikające z ustawy  z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4.

Weterani

 • Ważna legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wynikające z  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa

5.

Osoby, które nie ukończyły 26 lat

 • Dokument stwierdzający tożsamość

6.

Osoby, które ukończyły 65 lat

 • Dokument stwierdzający tożsamość

7.

Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty

 • Pisemne oświadczenie osoby uprawnionej o występowaniu co najmniej jednej z okoliczności uzasadniającej otrzymanie nieodpłatnej pomocy prawnej złożone udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej

8.

Kobiety, które są w ciąży

 • Dokument potwierdzający ciążę

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA UDZIELANA JEST W ZAKRESIE:

 • spraw karnych
 • spraw cywilnych
 • spraw rodzinnych
 • spraw administracyjnych
 • ubezpieczenia społecznego
 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • spraw podatkowych z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawień pracowniczych – kobiety w ciąży

 

 

           HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ     POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO  W ROKU 2018

 

Lp.

POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ

USYTUOWANIE PUNKTU

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

1.

ADWOKATÓW

Szczawnica

34- 460 Szczawnica

 1. Szalaya 84

   budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

 

Poniedziałek

10.00- 14.00

Wtorek

10.00- 14.00

Środa

10.00- 14.00

Czwartek

10.00-14.00

Piątek

10.00- 14.00

2.

ADWOKATÓW

Nowy Targ

34- 400 Nowy Targ

 1. Bulwarowa 9

budynek Urzędu Gminy

 

Poniedziałek

12.30-16.30

Wtorek

10.00- 14.00

Środa

10.00- 14.00

Czwartek

10.00-14.00

Piątek

10.00-14.00

3.

RADCÓW PRAWNYCH

Czarny Dunajec

34- 470 Czarny Dunajec

 1. Kamieniec Dolny 55

budynek Ośrodka Zdrowia

Wtorek

13.00-18.00

Środa

8.00- 13.00

Czwartek

10.00-15.00

Piątek

10.00-15.00

 

RADCÓW PRAWNYCH

Łapsze Niżne

34- 442 Łapsze Niżne

 1. Jana Pawła II 20

budynek Urzędu Gminy

 

Poniedziałek

10.00-15.00

Wtorek

12.00-17.00

Środa

10.00- 15.00

Czwartek

10.00-15.00

5.

PUNKT PROWADZONY PRZEZ Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu

POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ: ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH

Jabłonka

34- 480 Jabłonka

 1. 3-go Maja 1

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek

8.00- 14.00

Wtorek

8.00- 14.00

Czwartek

14.00-18.00

Piątek

14.00- 18.00

6.

PUNKT PROWADZONY PRZEZ Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu

POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ: ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH

Raba Wyżna

34-721 Raba Wyżna 41

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek

9.00-15.00

Środa

8.00- 15.00

Piątek

8.00-15.00

7.

PUNKT PROWADZONY PRZEZ

Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu

POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ: ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH

 

Rabka- Zdrój

34- 700 Rabka- Zdrój

 1. Parkowa 2

budynek Urzędu Miejskiego

Poniedziałek

13.00-17.00

Wtorek

8.00- 12.00

Środa

8.00- 12.00

Czwartek

8.00-12.00

Piątek

10.00-14.00

8.

PUNKT PROWADZONY PRZEZ

Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu

POMOC PRAWNA UDZIELANA PRZEZ: ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH

Maniowy

34-436 Maniowy

 1. Gorczańska 3

budynek Urzędu Gminy

Poniedziałek

9.00-13.00

Wtorek

9.00-13.00

Środa

9.00- 13.00

Czwartek

9.00-13.00

Piątek

9.00-13.00

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H