do góry
3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok
Strona główna Komunikaty
17 gru 2018
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 Przypominam właścicielom  i  zarządcom  budynków  o  obowiązkach  związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2017 odnotowano 15.235 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 243 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 547 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

 Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W  sezonie  ogrzewczym  2017/2018  Państwowa  Staż  Pożarna  odnotowała  4.343  zdarzeń

związanych z tlenkiem węgla, w tym 2651 osób poszkodowanych i 71 ofiar śmiertelnych.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018].

Krajowa  Izba  Kominiarzy  popiera  kampanię  prewencyjną  CZAD  I OGIEŃ  – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej    kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada   bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych   warunków ubezpieczenia domu.

Pod  honorowym  patronatem  Komendanta  Głównego  Państwowej  Straży  Pożarnej

Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

 Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej  1  raz  w  roku  zlecić  przeprowadzenie  kontroli  okresowej  kontroli  stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku  są  obowiązani  w czasie  lub  bezpośrednio  po  przeprowadzonej kontroli,  usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,  bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych —  co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2)  od  palenisk  opalanych  paliwem  stałym  niewymienionych  w  pkt  1  —  co  najmniej raz na 3 miesiące;

3)  od  palenisk  opalanych  paliwem  płynnym  i  gazowym  niewymienionych  w  pkt  1  —

co najmniej raz na 6 miesięcy.

4)    z  przewodów  wentylacyjnych  co  najmniej  raz  w  roku,  jeżeli  większa  częstotliwość

nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H