do góry
Strona główna Komunikaty
29 paź 2018
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Społecznego do rolników ws. ubezpieczenia

 

Ministerstwo   Rolnictwa   i  Rozwoju Społecznego    informuje, że w   ramach   ochrony  życia    i  zdrowia   dzieci   zamieszkujących    tereny   wiejskie   -   podjęta   została   decyzja o kontynuacji   grupowego    ubezpieczenia   następstw   nieszczęśliwych   wypadków   i   chorób    dzieci    rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo  Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dotychczasowe  działania  związane   z  taką  formą   ubezpieczenia  dzieci  spotkały  się  z  dużym  zainteresowaniem i bardzo    dobrym  przyjęciem  wśród  rolników,   tak  więc   ich   kontynuowanie  jest   odpowiedzią   na  potrzebę środowiska rolniczego.

Dzięki   działaniom  prewencyjnym  podejmowanym  przez  Kasę    Rolniczego   Ubezpieczenia   Społecznego   oraz coraz bardziej  powszechnemu  przestrzeganiu  zasad   bezpieczeństwa  w  pracy   rolniczej  -   ryzyko    wypadków i ich liczba  maleje.  Niemniej jednak,    dzieci   rolników,  które  pozostają  w  otoczeniu  ich  pracy  narażone   są   na zwiększone ryzyko  wypadków i wymagają szczególnej ochrony  ubezpieczeniowej.

Umowa   ubezpieczenia  będzie  obowiązywała  w  okresie   od  14.10.2018   r.   do   13.10.2019  r.   i jest finansowana w całości przez  Fundusz  Składkowy  Ubezpieczenia  Społecznego  Rolników.    Ubezpieczenie  obejmuje   wszystkie dzieci do  lat  16    pozostające  we  wspólnym gospodarstwie  domowym  z  rodzicami  lub  opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznym rolników.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  zakresu · ubezpieczenia,   wysokości  świadczeń  oraz   dane   teleadresowe   do zgłaszania    szkód    dostępne      będą     na     stronach     internetowych:     www.krus.gov.pl    i   www.fsusr.gov.pl  bezpośrednio w oddziałach  regionalnych i placówkach  terenowych  KRUS  oraz  pod numerem   telefonu:   22 745 13 40 (od poniedziałku do piątku w godz. 9. 00 - 17. 00).

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju  Wsi

Jan Krzysztof Ardanowski

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Adam Sekściński

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H