do góry
1OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE nr 20 - Intensywne opady deszczu z burzami!
Strona główna Komunikaty
22 cze 2018
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Nabór na “Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”

 

Uprzejmie informujemy o planowanych naborach na operacje z zakresu:

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

WSKAŹNIK PRODUKTU w ramach którego realizowany jest nabór:

Liczba działań promocyjnych dotyczących produktu lokalnego – 3 sztuki

PRZEDSIĘWZIĘCIE :

I.1.3 Działania promocyjne obszaru LGD i produktów lokalnych

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  60 000,00 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 29-06-2018 do 13-07-2018. 

Ogłoszenie o naborze:  klik 

***

Informacje o konkursie:

Intensywności wsparcia:

  1. a) do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  2. b) do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych
  3. c) do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji: czyli po zrealizowaniu całości projektu.

Okres trwałości projektu inwestycyjnego: 5 lat.

Każdy złożony projekt przejdzie ocenę. Należy zaznaczyć, że kryteria premiują w szczególności innowacyjność oraz ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD- pobierz.

Beneficjent powinien wykazać, że:

  • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H