do góry
2Darmowe porady prawne w Rabce-Zdroju1INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU !
Strona główna Komunikaty
03 mar 2017
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu Priorytetowego “Jawor”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu Priorytetowego “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplonej poniżej 600 m2.

W celu złożenia wniosku o pożyczkę należy dokonać rejestracji w Portalu Beneficjenta <przejdź>.

Formularz wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników (po rejestracji i aktywacji konta na Portalu Beneficjenta w zakładce Program Jawor). 

Wniosek o pożyczkę w wersji elektronicznej należy przesłać przez Portal Beneficjenta (przez Skrzynkę podawczą PDF), a następnie należy go wydrukować i złożyć wraz z załącznikami w siedzibie Funduszu, osobiście lub pocztą; ul.Kanonicza 12, 31-002 Kraków. O kolejności rozpatrywania wniosków o pożyczkę decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej. 

Aby wysłać wypełniony formularz PDF należy najpierw dodać go do skrzynki za pomocą "Dodaj plik", a następnie nacisnąć „Opcje” i z rozwijanej listy wybrać "Wyślij" (po prawidłowym wysłaniu status pliku pdf zmieni się na "wysłany").

CEL PROGRAMU:

Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie, pyłów  PM10, PM2,5 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wyniku docieplenia przegród budowlanych.

 SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:

 Beneficjenci

 Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne spełniające następujące kryteria formalne:

 1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 
 2. w momencie spłaty ostatniej raty wiek Pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat,
 3. posiadają udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 4. w przypadku wnioskodawców będących w związku małżeńskim i pozostających we  wspólności majątkowej małżeńskiej wniosek musi być złożony przez oboje małżonków (w sytuacji, gdy współmałżonek uzyskuje dochody za granicą zdolność kredytowa małżeństwa weryfikowana jest jedynie w oparciu o udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. maksymalna liczba Wnioskodawców nie może przekraczać 4 (cztery) osoby.

Wymagane jest oświadczenie o prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej w budynku jednorodzinnym podlegającym termomodernizacji.

W przypadku prowadzenia działalności, Wojewódzki Fundusz będzie udzielał pomocy zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

Do Programu nie mogą być zgłaszane:

 1. zadania/elementy zadań zakończone,
 2. budynki, które uzyskały pozwolenie na budowę po 2009 r. 

W ramach Programu do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące termomodernizacji budynków:

 1. Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków,
 2. Ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją,
 3. Ocieplenia stropów piwnic,
 4. Wymiany okien, drzwi zewnętrznych.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca w szczególności:

wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna.

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.

Maksymalna wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie poniższych jednostkowych kosztów :

Element 1 - Ocieplenie ścian zewnętrznych  - 150 zł brutto/ m2  

Element 2 - Ocieplenie dachu / stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami  150 zł brutto

Element 3 -  Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą  150 zł brutto /m2

Element 4 - Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej (m2 pow. stolarki)  400 zł brutto/m2

Forma dofinansowania:

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru. 

Intensywność dofinansowania:

 • Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.
 • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
 • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
 • Minimalna kwota wnioskowanej pożyczki - 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki - 100 000,00 zł. Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

Koszty kwalifikowane:

 • koszty wykonania prac budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami, (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich,  itp.),
 • inne koszty, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowego wykonania termomodernizacji,
 • koszty wykonania audytu energetycznego/opracowania zawierającego opis stanu istniejącego termomodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.

Koszty niekwalifikowane:

 • koszty przygotowania dokumentacji technicznej,
 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
 • wydatki na orynnowanie, instalację odgromową,
 • nadzór inwestorski.

Kwalifikowalność kosztów rozpoczyna się z dniem podjęcia decyzji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu o przyznaniu pożyczki.

Kontakt:

tel. 12 422 94 90 wewn. 4

Osoby do kontaktu:

Piotr Janowski (kwestie merytoryczne) - 883 318 930 

Anna Miniewicz (kwestie merytoryczne) - 785 855 942

Małgorzata Głuszek-Kot (kwestie finansowe) - 785 855 947

Renata Czerw (kwestie finansowe) - 785 851 769

Doradcy Energetyczni:

Katarzyna Bryzek - 785 855 938

Justyna Jesionek - 785 855 937

Janusz Sułowski - 785 855 603

Paweł Korczak - 785 855 524

Mariusz Sałęga - 785 855 930

Wzory załączników formalno-prawnych i finansowych do pobrania TUTAJ

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H