do góry
Strona główna Komunikaty
04 sty 2018
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego

Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt.9, art.30 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017  r., poz.1875 z późn.zm.), art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 18 a i art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003  r.  o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), oraz  § 6 ust.1  lit. a załącznika do uchwały Nr XXXVlll/289/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Rabka-Zdrój z organizacjami  pozarzadowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego  na  rok  2018,  uchwaly  Nr  XXXIX/309/17 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju  z dnia 28 grudnia 2017  r.  w sprawie  uchwalenia  budżetu Gminy na rok 2018 zarzadzam, co nastepuje:

§1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizacje w 2018 r. zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego.

§2
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1  w brzmieniu do niniejszego zarządzenia,

§3
Ogłoszenie  o  konkursie  zostanie   zamieszczone   w   Biuletynie   lnformacji   Publicznej,  na stronie www.rabka.pl,  a także na tablicy ogloszeń Urzedu Miejskiego w Rabce-Zdroju.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 2_ogloszenie_konkursu_KiS_2018.pdf 18-01-04 16:04 2.2MB pobierz plik: 2_ogloszenie_konkursu_KiS_2018.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H