3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok
Strona główna Komunikaty
06 mar 2019
kategoria:
Komunikaty - Ogłoszenia

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn.zm.), w związku z § 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rabce - Zdroju na zadanie pn; „ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY”.

Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła: Pani Łucja Ablewicz, zam. Poręba Wielka. Cena (koszt) 100%.

Uzasadnienie wyboru: złożona oferta jest ważna. Wykonawca spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a zaoferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest korzystna i mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry