do góry
2Na terenie Gminy Rabka-Zdrój powołano pogotowie przeciwpowodziowe! Straż Miejska prowadzi całodobowy dyżur telefoniczny. Potrzebę pomocy i konieczność interwencji w związku z zagrożeniem wodą można zgłaszać pod numerem telefonu 18 26 79 2633Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok3Wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pobierz
Strona główna Aktualności
08 maj 2018
kategoria:
Aktualności
 

42. Festiwal Karpacki w Rabce-Zdroju

W weekend 16-17 czerwca w amfiteatrze w Rabce-Zdroju odbędzie się 42. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych. Impreza, na której wystąpią zespoły z południowej Polski prezentujące folklor dziecięcy, tradycyjnie rozpocznie się w sobotę od korowodu, w którym  wszyscy uczestnicy festiwalu przejdą ulicami miasta do amfiteatru. Tu przez dwa popołudnia odbywać się będą występy.

Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ma na celu ochronę najcenniejszych wartości folkloru dziecięcego, zróżnicowanych, karpackich grup etnicznych. Zespoły  prezentują autentyczne programy dostosowane do wieku dziecięcego, które oceniają wybitni specjaliści z etnografii, etnomuzykologii, choreografii.  Festiwal wypracowuje prawidłowe wzorce ochrony tradycji i inspirację najmłodszego pokolenia kulturą regionalną. Festiwal jest barwnym, rozśpiewanym świętem miasta dzieci świata, towarzyszą mu inne wydarzenia m.in korowód zespołów ulicami miasta, kiermasze i warsztaty sztuki ludowej, koncerty Gości Festiwalu.

Festiwal nie jest konkursem lecz przeglądem, jednak spośród jego uczestników Komisja Artystyczna rekomenduje najlepsze zespoły do przyszłorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR, który odbędzie się w Nowym Sączu w lipcu 2019 roku. Tradycyjnie festiwalowi towarzyszyć będą spotkania warsztatowe Komisji Artystycznej z instruktorami zespołów, na których omówione zostaną programy zaprezentowane podczas festiwalu. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20.000,- zł  i objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

 

 

42 KARPACKI FESTIWAL DZIECIĘCYCH ZESPOŁOW REGIONALNYCH

16 czerwca 2018 r - sobota

 1. Dziecięcy Zespół Regionalny JUZYNA z Zawoi, powiat suski

Prezentuje folklor Górali Babiogórskich

Działa od 1992 r. przy Babiogórskim Centrum Kultury imienia dr Urszuli Janickiej-Krzywdy

Kierownik:

Instruktor:     

Liczba osób: 35

Program: „Na kamieńcu” to pokaz zabaw dzieci nad rzeką. Ciotka wyprała płótno i zostawiła, aby się wybieliło na słońcu. Dziewczynki i chłopcy bawią się w zajączki, ulijankę, czarodzieja, które przeplatane są popisami chłopców i zabawami sprawnościowymi. Podczas tych zabaw w oddali słychać muzykę idącą do organisty uczyć się grać na Boże Ciało. Na prośbę dzieci kapela zgadza się zagrać im do tańca. Dzieci tańczą obyrtkę, obyrtkę podhybywaną, polki. Podczas zabawy tanecznej jedna z młodszych dziewczynek oddala się ku rzece, starsza dziewczynka ją łapie i tłumaczy, że może porwać ją utopiec. W tym momencie chłopiec bierze płótno i biega po scenie krzycząc „utopiec”. Wraca ciotka i widząc swoje pobrudzone płótno rozgania wszystkie dzieci kończąc zabawę.

 

 1. Dziecięcy Zespół Regionalny DUNAJEC z Niedzicy, powiat nowotarski

Prezentuje folklor Górali Spiskich

Działa od ???? r. przy GOK w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy

Kierownik:

Instruktor:

Liczba osób: 22

Program: „Ryftuwanie na potańcówke”.

Dzieci przygotowują się do obiecanej potańcówki – nagrody za to, że były grzeczne i pomagały rodzicom. Pomimo zakazu mamy dziewczynki otwierają skrzynię z odświętnymi ubraniami i wybierają stroje, które założą na potańcówkę.         

 

 1. Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁA BRENNA z Brennej, powiat cieszyński, woj. śląskie

Prezentuje folklor Beskidu Śląskiego

Działa od 2009 r. przy Ośrodku Promocji Kultury i Sportu w Brennej

Kierownik:

Instruktor:

Liczba osób: 40

Program: „Śmiergust” zaczyna się w chwili, kiedy dziełuszki – goiczorki kończąc wiosenne kolędowanie po chałpach z goiczkiem wracają do domu. Śpiewają jeszcze swoim rodzicom i wchodzą do wewnątrz. Wtedy zjawiają się chłopcy, którzy chcą uświęcić tradycję i oblać dziewczyny woda. Po oblewaniu proszą gaździnę o zgodę na chwilę zabawy, tańczą i śpiewają.          

 

 1. Dziecięcy Zespół Regionalny ZBYRCOCEK z Juszczyna, powiat suski

Prezentuje folklor Górali Babiogórskich

Działa od 2009 r. przy Stowarzyszeniu „Nowy Juszczyn”

Kierownik:

Instruktor:

Liczba osób: 36

Program: „Przy kopaniu gruli” przedstawia pracę w polu przy kopaniu ziemniaków. Kobieta kopie w rządkach, pomagają jej dzieci. Po pewnym czasie kobieta odchodzi z pola pozostawiając dzieci pod opieka starszej córki Zośki. Na polu zjawia się gromadka dzieci wracająca z grzybobrania. Chłopcy rozpalają ognisko, a pozostali bawią się w „gąski”. Zabawę przerywają starsi chłopcy oraz muzykant z heligonką dołączający do wszystkich. Dzieci tańczą obyrtkę, po czym muzykant odchodzi na próbę z kapelą. Po jakimś czasie z powrotem przyprowadza kapelę i przygrywają dzieciom do tańca. Zabawę przerywają przerażone dziewczęta, gdyż jednemu z chłopców zgubiły się krowy, których miał pilnować.

 

 1. Zespół Regionalny MŁODZI ŁOPUŚNIANIE z Łopusznej

Prezentuje folklor Górali Podhalańskich

Działa od 1989 przy GOK w Łopusznej. Do zespołu należą dzieci i młodzież w wieku od 6  do 20 lat. „ Młodzi Łopuśnianie” występują zarówno podczas lokalnych uroczystości  jak też podczas wyjazdowych koncertów. Występowali także poza granicami naszego kraju:  na Węgrzech, w Grecji, w Rumunii i na Słowacji.

Kierownik:

Instruktor:

Liczba osób: 30

Program: „Nad Dunajcem” przedstawia obrazek z życia wiejskich dzieci, ich codzienne zajęcia na gospodarstwie wiejskim: pasienie krów, gęsi nad Dunajcem, plecienie wianków. z polnych kwiatów, zwijanie włóczki, robienie statków z papieru. Chłopcy pasący owce słysząc śpiew dziewczynek przychodzą i rozpoczyna się wspólna zabawa i tańce.

 

 1. Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁE ROŻNOWIOKI z Rożnowa, powiat nowosądecki

Prezentuje folklor Lachów Sądeckich

Działa od 2009 r. przy Wiejskim Domu Kultury w Rożnowie

Kierownik:

Instruktor:

Liczba osób: 40

Program: „Co sie w chołpie dzieje, za próg sie nie leje”.

Dziewczynki bawią się na łące w „berka”. Wbiegają chłopcy z zaprzęgiem i przerywają im zabawę. Chłopcy nie są skorzy do tego, aby dziewczęta się do nich przyłączyły dlatego same bawią się w „ulijankę”. Jednak w końcu bawią się wszyscy razem w szczura, aniołka-fijołka i kogutka. Zabawę przerywa dziewczyna z nowinką, że jej siostra wybiera się z chodokami na muzykę. Zostaje upomniana przez inna dziewczynę, że nie powinna rozpowiadać wszystkiego, co się w domu dzieje. Na to wszystko przychodzi muzyka wracająca z odpustu. Dzieci proszą, by im zagrała. Dziewczyna przeprasza swoją siostrę za plotkarstwo.

 

 1. Dziecięcy Zespół Regionalny KIYRPECKI z Łącka, powiat nowosądecki

Prezentuje folklor Górali Sądeckich

Działa od 2015 r. przy Stowarzyszeniu Promocji tradycji i Kultury Ludowej KIYRPECKI

Kierownik:

Instruktor:

Liczba osób: 40

Program: „W zorzyckim lesie na polonie”.

Cała akcja przedstawienia rozgrywa się na łące w lesie, gdzie bawią się dzieci. Pochłonięte zabawą zapominają o obowiązkach życia codziennego. Na łąkę przychodzą dziewczęta z instrumentami, które bez pozwolenia zabrały strykowi. Zaczynają się śpiewy i tańce, które niebawem się kończą, gdyż dziewczyny w obawie przed gniewem stryka postanawiają szybko wracać do domu i oddać instrumenty. Reszta dzieci kończy zabawę i wraca do swoich obowiązków.

 

42 KARPACKI FESTIWAL DZIECIĘCYCH ZESPOŁOW REGIONALNYCH

17 czerwca 2018 r. - niedziela

 

 1. Dziecięcy Zespół Regionalny MALI WITOWIANIE z Witowa, powiat tatrzański

Prezentuje folklor Górali Podhalańskich

Działa od 1995 przy szkole Podstawowej im. ks. Leona Musielaka w Witowie

Kierownik:

Instruktor:

Liczba osób: 40

Program: „Wesoło sobota”. Sobotnie popołudnie przed niedzielnym odpustem. Dzieci pasą krowy i przy okazji spędzają czas na zabawach. Młodzi muzykanci wędrują przez polanę na lekcję gry na skrzypcach u jednego z muzykantów mieszkających we wsi. Zatrzymuja się, by zagrać dzieciom pasącym krowy oraz dziewczętom zbierającym borówki. Tańcząc i śpiewając dzieci zapominają o bożym świecie, tymczasem krowy zasmakowały w koniczynie należącej do księdza.

 

 1. Dziecięcy Zespół Regionalny LIBRANTOWIANIE z Librantowej, powiat nowosądecki

Prezentuje folklor Lachów Sądeckich

Działa od 2016 r. przy Stowarzyszeniu PROKULTURA w Librantowej

Kierownik:

Instruktor:

Liczba osób: 40

Program: „Na Maliniu-przy pasioniu” stanowi próbę przedstawienia zabawy dzieci na łące przy okazji pasienia krów. Zabawa nie ma charakteru zaplanowanego, lecz powstaje spontanicznie.

 

 1. Dziecięcy Zespół Regionalny MAŁA ELEGIA z Rudnika

Prezentuje folklor Krakowiaków Zachodnich

Działa od 1942

Kierownik:

Instruktor:

Liczba osób: 40

Program: „U nasy Zośki w chałupie”. Akcja dzieje się w chałpie. Dzieci wracają z pastwiska a nieco starsi z kościoła, gdzie nosili feretrony podczas oktawy Bożego Ciała. Wszyscy spotykają się w jednym miejscu, żeby trochę się pobawić, wykorzystując nieobecność mamy. W programie wykorzystane zostały tańce i przyśpiewki oraz zabawy z okolic Rudnika.

 

 1. Dziecięcy Zespół Regionalny BUDZOWSKIE KLISZCZAKI z Budzowa, powiat suski

Prezentuje folklor Górali Kliszczackich

Działa od 2009 r. przy Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury w Palczy

Kierownik:

Instruktor:

Liczba osób: 45

Program: „Powrót z odpustu” .

Dzieci wraz z muzyka odwiedzają Hankę, która ma chorą nogę. Przynoszą jej odpustowe upominki: różaniec, obrazek i serce z piernika. Wizyta przekształca się w zabawę. Dzieci prezentują kilka dawnych zabaw i rymowanek oraz regionalne tance i przyśpiewki.

 

 1. Szkolny Zespół Pieśni i Tańca POLANY z Kościeliska, powiat tatrzański

Prezentuje folklor Górali Podhalańskich

Działa od 1978 r. przy .........

Kierownik:

Instruktor:

Liczba osób: 26

Program: „Sianokosy w Polanak”. Matka wybiera się na jarmark sprzedać koszule, dzieci zostają same, ale muszą iść grabić siano. Przed wyjściem w pole śpiewają pieśń, którą nauczyła ich babka, prosząc o pogodę. Starsi chłopcy wbijają ostrewki, dziewczęta robią grabanki, a młodsze zagrabują. mJedna z sióstr opiekuje się młodszym rodzeństwem. Gdy robota zbliża się ku końcowi, przechodzą koło nich chłopcy muzykanci i najstarsza siostra zaprasza ich do domu na poczęstunek. Przed domem odbywają się tradycyjne zabawy ludowe i tańce.

 

 1. Zespół Regionalny gminy Świnna HAJDUKI z Pewli Ślemieńskiej, powiat żywiecki, woj. śląskie

Prezentuje folklor Górali Żywieckich

Działa od 2006 r. przy Zespole Szkół w Pewli Ślemieńskiej

Kierownik:

Instruktor:

Liczba osób: 44

Program: „Mali Muzykanci”.

Na groniu w Pewli Ślemieńskiej mieszkają dziewczynki, które potrafią grać na skrzypcach i swoje umiejętności przekazują młodszym dzieciom, które chętnie słuchają ich rad, pobierają naukę na skrzypcach i innych instrumentach ludowych. Przy okazji wizyty na groniu pojawiają się również dzieci, które co prawda nie uczą się gry na instrumentach, ale chętnie biorą udział w zabawach i tańcach. Od słowa do słowa, przy góralskiej muzyce rozpoczynają się wspólne, pełne pasji i zaangażowania zabawy.                             

 

 1. Dziecięcy Zespół Regionalny PNIOKI z Sadku-Kostrzy, powiat limanowski

Prezentuje folklor Lachów Szczyrzyckich

Działa od 2005 r. przy Zespole Szkół w Sadku-Kostrzy

Kierownik:

Instruktor:

Liczba osób: 40

Program: „Po odpuście”

Najmłodsze dzieci bawią się na łące zabawkami kupionymi na odpuście, chwaląc się nimi i ukazując ich walory. Następnie bawią się w pastereczkę, wróbelka, gąski, kogutka. Po chwili znudzeni zmieniają temat zabawy tańcząc mietlorza. Nagle z lasu wychodzi grupa nieco starszych dzieci ubranych kolorowo, które wracają z muzyką z odpustu. Po krótkiej rozmowie cała grupa dzieci zaczyna tańczyć do muzyki pastyrkę, szewca, piekorza, kowola i polki z przyśpiewkami. Zabawę kończy muzykant, który nawołuje wszystkich do powrotu do domu.


 

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H