3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok
Strona główna Aktualności
14 cze 2019
kategoria:
Aktualności
 

UCHWAŁA REKLAMOWA

W czerwcu  rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące tzw. uchwały reklamowej na terenie gminy Rabka-Zdrój.

„Uchwała reklamowa” będzie regulować kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń.

Uchwała wprowadzi ujednolicone standardy dotyczące  szyldów i reklam, określi miejsca,
w których mogą być sytuowane.

Opracowanie  stosownych regulacji w „uchwale reklamowej”, która stanowić będzie prawo miejscowe , stworzy możliwość przeciwdziałania negatywnym zjawiskom degradacji krajobrazu i  przestrzeni publicznych .

Burmistrz Rabki-Zdroju zaprasza mieszkańców miasta  Rabka-Zdrój oraz  sołectw (Chabówka , Ponice , Rdzawka ), przedsiębiorców , reklamodawców jak i osoby odwiedzające naszą gminę  do udziału w  ankiecie na temat  zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń  na terenie gminy Rabka-Zdrój.

Ustawowa procedura przygotowania „uchwały reklamowej” nie nakłada obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych na jej wstępnym etapie , jednak Burmistrz Rabki-Zdroju podjął  decyzję, aby w procedurze opracowania lokalnych przepisów uwzględnić elementy konsultacji społecznych  .

 W związku z tym ,   chcąc poznać opinię społeczeństwa   na temat reklam funkcjonujących
w przestrzeni publicznej  oraz na temat oczekiwanego zakresu regulacji przygotowywanej uchwały reklamowej , opracowano  formularz pytań ankietowych

 

ANKIETA - UCHWAŁA REKLAMOWA

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, reklamodawców, jak również  osoby odwiedzające nasze miasto i sołectwa, do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym  zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie gminy Rabka-Zdrój.

Opracowany został formularz ankietowy zawierający 12 pytań. Formularz  zawiera pytania zamknięte z możliwością wyboru jednej lub wielu odpowiedzi spośród zamieszczonych wariantów  a dla dwóch  pytań istnieje możliwość wyboru odpowiedzi „inna”, gdzie respondenci mogą wpisać własne uwagi i propozycje.

Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym.

SPOSÓB WYPEŁNIENIA ANKIETY :

-  Tradycyjny :

Za pomocą formularza papierowego dostępnego  w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2 -  na parterze przy kasie  oraz w pok. nr 15 i nr 25

Wypełniony formularz należy wrzucić do urny dostępnej w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju  - na parterze przy kasie   w terminie do  dnia 12 lipca 2019r.

-  Elektroniczny :

Za pomocą formularza online dostępnego  do dnia 12 lipca 2019r.  - ankieta do wypełnienia online

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY ONLINE

Informacje o wynikach ankiety zostaną podane do publicznej wiadomości  w terminie  do 30 sierpnia 2019r.

 

Redagował: Pawel Stachura

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry