3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok3Harmonogram pracy aptek w 2020 roku
Strona główna Aktualności
28 lip 2020
kategoria:
Aktualności
 

„Deskorolkowy Puchar Polski” w Rabce-Zdroju

Polish Skate Federation i Stowarzyszenie Cool Team zapraszają 1 sierpnia do Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju na zawody o „Deskorolkowy Puchar Polski”. Zawody w trzech kategoriach „Open” (powyżej 16 roku życia), „Girls” (dziewczyny), Under 16 (poniżej 16 roku życia) odbędą się w skateparku znajdującym się na terenie Parku Zdrojowego. Zawody odbędą się w formie „Jam Session” na wybranych przez sędziów sekcjach skateparku. Zawodnicy oprócz nagród finansowych i rzeczowych, walczyć będą o punkty w rankingu „Deskorolkowego Pucharu Polski”.  W Rabce na tych rok rocznie organizowanych zawodach pojawiają się najlepsi zawodnicy z kraju w tym członkowie Polskiej Kadry. Skateboarding (jazda na deskorolce) będzie debiutować jako konkurencja olimpijska na Igrzyskach w Tokio. Biuro zawodów i treningi ruszają o godzinie 11.00. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną należy pamiętać, aby zabrać ze sobą maseczkę i stosować się do poleceń organizatora zawodów.

REGULAMIN ZAWODÓW W Rabce-Zdroju

Termin i miejsce rozgrywania zawodów:

Skatepark w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdrój, 1.08.2020r.

Organizator:

Polish Skate Federation, Stowarzyszenie Cool Team

Zespół organizacyjny:

Koordynatorzy imprezy: Grzegorz Górski, Piotr Hryniów

Warunki uczestnictwa:

- Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są dostarczyć pisemną zgodę rodziców, lub pełnoletniego opiekuna na uczestnictwo podopiecznego w zawodach.

- Zalecane jest używanie kasków, nałokietników, nakolanników i innych ochraniaczy w celu zabezpieczenia się przed skutkami ewentualnych upadków.

- Warunkiem wejścia na skatepark, jest uprzednie zgłoszenie się w biurze zawodów Każdy zawodnik zobowiązany jest wypełnić oświadczenie i przedstawić dokument tożsamości zaświadczający o ukończeniu 18 lat.

Zgłoszenia:

- Warunkiem startu w zawodach jest zgłoszenie się w biurze zawodów, wypełnienie zgłoszenia

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, przy nadmiernej frekwencji, by zawody przebiegły zgodnie z planem czasowym. W takiej sytuacji organizatorzy zdecydują o zgodzie dla poszczególnych zawodników do wzięcia udziału w zawodach na podstawie analizy doświadczenia zawodniczego i przebiegu ich dotychczasowej kariery zawodniczej.

Zasady rozgrywania zawodów:

- Zawody rozgrywane będą po przeprowadzeniu rozgrzewki Eliminacje odbędą się w formie „jam session”, zawodnicy zostaną podzieleni na trzy osobowe grupy

- Sędziowie oceniać będą umiejętności, skalę trudności ewolucji i widowiskowość przejazdu każdego z zawodników.

- Do półfinału awansuje liczba zawodników ustalona przez sędziów, zależna od ilości startujących

- W zależności od przebiegu zawodów organizatorzy mogą podjąć decyzję o odbyciu się “super finału”

- Wszystkie kwestie sporne podczas zawodów, nie ujęte w tym dokumencie, będą rozstrzygane przez grono sędziowskie.

Kategorie:

- Zawody odbywają się w kategorii „skateboarding skatepark” z podziałem na klasy wiekowe i płeć - kategorie „Open”, „Junior” i „Girls”

Nagrody:

- Zawodnicy walczą o nagrody nagrody rzeczowe.

- Trzech zawodników w każdej kategorii, którzy zostaną ocenieni przez jury jako najlepsi w zawodach otrzymają trofea, nagrody od sponsorów. Ponadto odbędzie się wspólna konkurencja dla wszystkich kategorii Best Trick na wybranej przez sędziów przeszkodzie.

Program zawodów:

- 11:00 – Otwarcie biura zawodów
- 12:00 – UNDER 16 – Eliminacje
- 13:00 – OPEN – Eliminacje
- 14:00 – FINAŁ GIRLS
- 15:30 – FINAŁ UNDER 16
- 16:00 – FINAŁ OPEN
- 17:00 – BEST TRICK
- 17:30 – Rozdanie Nagród

Plan zawodów może ulec zmianie ze względu na ilość zawodników i warunki pogodowe.

Opłaty:

 - Dla zawodników, nie posiadających licencji PZSW na rok 2020 przewidywana jest opłata startowa 30 PLN

Reklama:

 - Na całym obszarze przeznaczonym do rozgrywania Zawodów obowiązuje zakaz wieszania reklam w jakiejkolwiek formie, bez wcześniejszej zgody Organizatora zawodów.

Postanowienia końcowe:

 - Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów

- Każdy uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas obecności na torze i kierowanie się zasadą fair play w trakcie zawodów.

- Wszystkie sporne kwestie nie objęte tym regulaminem będzie rozstrzygał Organizator.

 

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry