3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok
Strona główna Aktualności
17 maj 2019
kategoria:
Aktualności
 

Gmina Rabka-Zdrój pilnie poszukuje nauczycieli do prowadzenia zajęć dodatkowych

Gmina Rabka-Zdrój ogłasza nabór na nauczycieli matematyki, informatyki, języka angielskiego oraz innych przedmiotów ogólnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu Małopolskie Talenty współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ. B Koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych.

W ramach projektu realizowanego na terenie Gminy Rabka-Zdrój uczniowie zdolni będą mieli możliwość uczestnictwa w dodatkowych, nieodpłatnych, rozwijających i inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach z zakresu: języka angielskiego, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych - społecznych (umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywności) w trzech Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych zlokalizowanych w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 oraz 3 w Rabce-Zdroju. Zajęcia będą się odbywać w następujących latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022.

Kandydaci/Kandydatki do udziału w warsztatach dla nauczycieli CWUZ z zakresu kompetencji przedmiotowych (matematyka, informatyka i język angielski) muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. a) bycie nauczycielem (czynnym zawodowo), w rozumieniu art. 3 p. 9 Ustawy o systemie oświaty ;
  2. b) praca lub zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego;
  3. c) kwalifikacje do nauczania przedmiotu, adekwatnie do zakresu przewidzianych do prowadzenia zajęć w CWUZ, tj.: język angielski, matematyka, informatyka/technologie informacyjno-komunikacyjne.

Kandydaci/Kandydatki do udziału w warsztatach dla nauczycieli CWUZ z zakresu kompetencji ponadprzedmiotowych muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. a) bycie nauczycielem (czynnym zawodowo) w rozumieniu art. 3 p. 9 Ustawy o systemie oświaty ;
  2. b) praca lub zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego;
  3. d) kwalifikacje do nauczania dowolnego przedmiotu z zakresu kształcenia ogólnego lub kwalifikacje do zajmowania stanowiska psychologa lub pedagoga szkolnego.

Wszystkich szczegółowych informacji dotyczących założeń oraz warunków prowadzenia zajęć udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju pod numerem tel. 18 26 80 471

W ramach projektu nauczyciele uzyskają bezpłatne wsparcie szkoleniowe i doradcze oraz niezbędne materiały do prowadzenia zajęć.

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry