3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok3Harmonogram pracy aptek w 2021 roku
Strona główna Aktualności
03 kwi 2020
kategoria:
Aktualności
 

Informacja Burmistrza Rabki-Zdroju: Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z pandemią koronawirusa, zawiadomienie o zmianie stawki będzie dostarczone do skrzynek pocztowych lub przy odbiorze odpadów przez pracowników Zakładów Komunalnych Sp. z o.o., emailem lub za pomocą epuapu osobom posiadającym profil zaufany.

23 zł

miesiąc/osobę

27 zł

miesiąc/osobę

54 zł

miesiąc/osobę

  • mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku
  • warunek - złożenie nowej deklaracji
 
  • mieszkańcy budynków wielorodzinnych
  • mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy nie kompostują bioodpadów
 
  • mieszkańcy niesegregujący odpadów
  • stawka za podanie nieprawdziwych informacji w deklaracji śmieciowej

DEKLARACJA

Wszystkie dotychczasowe deklaracje są ważne i nie należy składać nowych, jeśli nie następuje zmiana liczby osób zamieszkałych lub nie następuje zgłoszenie kompostowania bioodpadów.

 

Terminy:

- Opłaty należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca, przelewem na wskazane konto.

W przypadku braku możliwości opłaty przelewem na konto, w okresie trwania pandemii koronawirusa nie będą naliczane odsetki.

- Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.

W wyniku znacznego wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Burmistrz Rabki – Zdroju informuje, że na sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 09.03.2020 r. została podjęta nowa uchwała dotycząca wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z nową uchwałą, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości jednorodzinnych, na których będą kompostowane bioodpady w kompostowniku przydomowym, będzie wynosić 23 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

Dla budynków jednorodzinnych na których nie będą kompostowane bioodpady i wszystkich budynków wielorodzinnych stawka będzie wynosić 27 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

Wszystkie dotychczasowe deklaracje są ważne i nie należy składać nowych, jeśli nie następuje zmiana liczby osób zamieszkałych lub nie następuje zgłoszenie kompostowania bioodpadów.

W przypadku zgłoszenia przez firmę odbierającą odpady złego segregowania odpadów lub jego braku, wszczęte zostanie postępowanie, zgodnie z ordynacją podatkową, którego konsekwencją może być zastosowanie stawki podwyższonej, tj. w wysokości 54 zł od osoby miesięcznie

Na podstawie uchwały zostały zmienione także stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w których części jest prowadzona działalność gospodarcza polegającą na sezonowym wynajmie pokoi w wysokości 1,5 zł za 1 m2 powierzchni lokalu, a w przypadku stwierdzenia braku segregacji stawka będzie wynosiła 3 zł za 1 m2powierzchni lokalu.

Znaczny wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest wynikiem olbrzymiego wzrostu opłat za odbiór śmieci w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Na wzrost kosztów mają wpływ miedzy innymi:

- opłata za umieszczenie odpadów na składowisku (tzw. opłata marszałkowska), która w ostatnich kilku latach wzrosła kilkakrotnie i obecnie wynosi do 270 zł za tonę odpadów,

- zwiększenie płacy minimalnej,

- przywożenie śmieci do Polski z Europy i płacenie na polskich składowiskach 170   euro, co powoduje podbijanie stawki,

- niewystarczająca ilość spalarni w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów,

- ograniczenia prawne np.: zaostrzenie wymagań dotyczących odpadów selektywnie zebranych, wiążące się z koniecznością spełnienia wymogów UE, co do poziomu odzysku odpadów (50%), /nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku może skutkować nałożeniem na gminy wysokich kar/,

- brak odpowiednich regulacji prawnych, co do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przez ich wytwórców.

Wzrost w/w opłat znacząco wpływa na koszty prowadzenia działalności, a co za tym idzie przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów są zmuszeni przenosić koszty na osoby korzystające z ich usług, czyli po prostu podnosić ceny.

W 2019 r. koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu naszej gminy kształtowały się na poziomie: odpady niesegregowane 950 zł za tonę, bioodpady 750 zł za tonę. W roku bieżącym cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych to około 1350 zł za tonę, bioodpadów 1500 zł za tonę.

Poza w/w czynnikami na znaczny wzrost stawki, ma wpływ duży wzrost ilości produkowanych śmieci na jednego mieszkańca przy deklarowaniu mniejszej liczby domowników w gospodarstwach. Problemem w naszej gminie jest także „znikająca” liczba domowników po każdej zmianie stawki – na podstawie złożonych korekt do deklaracji śmieciowych oraz niezgłaszanie przez wynajmujących lokale mieszkalne pracowników z zagranicy.

W związku z powyższym, zostaną wzmożone kontrole „deklaracji śmieciowych”, gdyż tak duża niezgodność  z danymi z ewidencji ludności, przy jednoczesnym tak znacznym wzroście produkowanych śmieci przyczynia się do dalszego wzrostu cen odpadów i uderza w mieszkańców, którzy rzetelnie wypełniają deklaracje śmieciowe i płacą za rzeczywistą liczbę.  

W ubiegłych latach zanotowaliśmy systematyczny wzrost oddawanych przez mieszkańców gminy Rabka-Zdrój odpadów, w szczególności odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogródków. W roku 2018 ilość ta wynosiła 600 ton co stanowi około 18 % całej masy odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy. Jest to bardzo duża ilość, która przy obecnej stawce około 1500 zł za tonę (co w skali roku może wynieść prawie 1 milion złotych) w znacznym stopniu wpływa na wysokość stawki dla mieszkańca na terenie gminy.

Na terenie gminy Rabka-Zdrój rodzina czteroosobowa produkuje średnio 1 tonę odpadów komunalnych rocznie. Łącznie mieszkańcy gminy Rabka-Zdrój wytwarzają około 3200 ton odpadów rocznie.

Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Rabki-Zdroju zwraca się do mieszkańców o podjęcie wspólnych kroków w celu zmniejszenia ilości powstających odpadów poprzez:

- samodzielne zagospodarowanie bioodpadów (np.: liście,  trawa, inne części roślin, obierki warzywne i resztki owoców, fusy od kawy i herbaty) we własnych kompostownikach,

- prowadzenie dokładnej segregacja odpadów,

- ma zakupy zabierajmy torby wielokrotnego użytku, są pojemne wytrzymałe i będą służyć całe lata. jednorazowe torebki służą nam tylko chwilę, a po powrocie do domu lądują  w koszu, przyczyniając się do produkcji ogromnej ilości odpadów,

- zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosujmy akumulatorki, które można wielokrotnie ładować,

- wybierajmy o ile to możliwe produkty w szklanych butelkach zwrotnych, zamiast w butelkach plastikowych,

- unikajmy produktów zapakowanych  w wiele warstw opakowań,

- unikajmy jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców na grilla czy papierowych talerzyków,

- nie wyrzucajmy rzeczy, które moglibyśmy komuś oddać np. instytucjom charytatywnym.

 

 

 

 

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Deklaracja 2020 z RODO.docx 20-04-03 13:47 30.02KB pobierz plik: Deklaracja 2020 z RODO.docx
pdf przykładowa deklaracja.pdf 20-04-03 13:47 3.67MB pobierz plik: przykładowa deklaracja.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry