3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok3Harmonogram pracy aptek w 2020 roku
Strona główna Aktualności
10 wrz 2019
kategoria:
Aktualności
 

Komunikat ws. możliwości pozyskania dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych

Burmistrz Rabki-Zdroju zaprasza na spotkanie poświęcone możliwości pozyskania dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych z programu „Mój Prąd”. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, a dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej.

Na spotkaniu mieszkańcy zostaną poinformowani jak skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie.

Spotkanie odbędzie się 13.09.2019 r. (piątek) o godzinie 17.00 w Sali Obrad (sala 05) Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój. Sprawę prowadzi Ekodoradca Stanisław Kiersztyn, tel. 18 26 80 472.

Wybrane informacje dotyczące programu „Mój Prąd”:

  • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
  • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
  • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
  • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączenio-wej;
  • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej;
  • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019;
  • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
  • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.
Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry