do góry
3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok2OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 115 - Burze z gradem!
Strona główna Aktualności
20 gru 2018
kategoria:
Aktualności
 

Konkurs na wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Rabki-Zdroju ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego w 2019 roku.  Na  realizację  powyższych   zadań  przeznaczono środki finansowe  w  formie  dotacji  w  wysokości: 95 000,00 zł, zgodnie z projektem budżetu na rok 2019.

W  otwartym  konkursie ofert, zgodnie  z  ustawa  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, mogą uczestniczyć wszystkie  organizacje  pozarządowe  zgodnie z ustawa z dnia 24 kwietnia  2003r. z  późn. zm. o działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie,  nie działających  w  celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Oferty  należy  składać  w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego  w  Rabce-Zdroju,  34-700  Rabka- Zdrój. ul.  Parkowa  2. bądź przesłać  na  ww. adres  w nieprzekraczalnym  terminie   do dnia 22.01.2019r. 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na    stronie    www.rabka.pl,    na    tablicy    ogłoszeń    Urzędu    Miejskiego    w    Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2,  oraz podana telefonicznie oferentom.

 

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 2_ogloszenie_konkursu_KiS_2019.pdf 18-12-20 13:20 2.6MB pobierz plik: 2_ogloszenie_konkursu_KiS_2019.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H