do góry
3Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok
Strona główna Aktualności
15 maj 2018
kategoria:
Aktualności
 

„MAŁOPOLSKI e-SENIOR”  - REKRUTACJA

Projekt "Małopolski e-Senior" będzie realizowany na terenie gminy  Rabka-Zdrój przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

- Ukończenie 65 lat,

- Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

- Pierwsze kroki z tabletem i Internetem 

-Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?

- Moja pierwsza poczta elektroniczna

- Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi

- Facebook - serwis społecznościowy

- Aktywność obywatelska online

-Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP

- Podstawy obsługi edytora tekstu

- Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego

- Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo

- Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

-Sprawy codzienne a Internet

- Potrzeby duchowe a Internet

- Zarządzanie swoimi finansami

- Rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Planowany termin rozpoczęcie zajęć na terenie Gminy Rabka-Zdrój to październik 2018 r.

Chętne osoby mogą zgłaszać się do Pani Patrycji Przywolskiej, pracownika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, tel. 18 26 82 371,

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

(dokumenty obowiązkowe to załączniki nr 1, 2 i 4 a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo załącznik nr 3 - proszę drukować dwustronnie i kompletnie wypełnione proszę dostarczyć do Biura Projektu):

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

1. Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

4. Test diagnostyczny

5. Wykaz gmin

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H