do góry
2Na terenie Gminy Rabka-Zdrój powołano pogotowie przeciwpowodziowe! Straż Miejska prowadzi całodobowy dyżur telefoniczny. Potrzebę pomocy i konieczność interwencji w związku z zagrożeniem wodą można zgłaszać pod numerem telefonu 18 26 79 2633Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok3Wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pobierz2OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 91 - Intensywne opady deszczu z burzami!
Strona główna Aktualności
03 gru 2018
kategoria:
Aktualności
 

„MAŁOPOLSKI e-SENIOR” w Rabce-Zdroju

Pod koniec listopada br. w Rabce-Zdroju ruszyły zajęcia dla seniorów mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawę umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie Gminy Rabka-Zdrój przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie na własność tablet, z którego korzystał podczas kursu wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe są oferowane na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym. Szkolenia są prowadzone w grupach 10-osobowych, a ich tematyka obejmuje następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem .
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna.
 • Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi.
 • Facebook - serwis społecznościowy.
 • Aktywność obywatelska online.
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP.
 • Podstawy obsługi edytora tekstu.
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego.
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo.
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych.
 • Sprawy codzienne a Internet.
 • Potrzeby duchowe a Internet.
 • Zarządzanie swoimi finansami.
 • Rozrywka z Internetem.

Druga edycja zaplanowana jest na początek roku 2019.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • Ukończone 65 lat,
 • Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane są do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba zainteresowana szkoleniem weźmie udział w teście diagnostycznym określającym poziom kompetencji cyfrowych, co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o kontakt z Panią Patrycją Przywolską, pracownikiem Wydziału   Promocji, Kultury i Sportu, tel. 18 26 91 553,   .

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne są poniżej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 1. Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
 4. Test diagnostyczny
 5. Wykaz gmin
Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H