do góry
2Na terenie Gminy Rabka-Zdrój powołano pogotowie przeciwpowodziowe! Straż Miejska prowadzi całodobowy dyżur telefoniczny. Potrzebę pomocy i konieczność interwencji w związku z zagrożeniem wodą można zgłaszać pod numerem telefonu 18 26 79 2633Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok3Wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pobierz2OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 91 - Intensywne opady deszczu z burzami!
Strona główna Aktualności
12 mar 2019
kategoria:
Aktualności
 

„Małopolski e-Senior” w Rabce-Zdroju

W Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju zakończyła się pierwsza edycja programu „Małopolski e-Senior”. W spotkaniu  podsumowującym kurs dla seniorów uczestniczyła wiceburmistrz Małgorzata Gromala i Andrzej Chronowski z Fundacji Instytut Myśli i Innowacyjnej z Nowego Sącza, który powitał zebranych, podziękował za udział w projekcie  "Małopolski e-Senior" i gratulował ukończenia kursu, który składał się z 15 spotkań. Podziękowania popłynęły również od seniorów. Prezes RUTW Grażyna Lysy, która podziękowała Michałowi Kościelniakowi, który prowadził kurs, za profesjonalizm i cierpliwość. Głos zabrała również Patrycja Przywolska, koordynator projektu z ramienia Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju. - Bardzo się cieszymy, że było tak duże zainteresowanie tym projektem. Cieszymy się, że zainteresowanie podnoszeniem kompetencji cyfrowej jest duże. Mam nadzieję, że te umiejętności które nabyliście przy pomocy pana Michała pomogą Wam w codziennych obowiązkach, prowadzeniu rachunków i codziennych przyjemnościach z korzystania z internetu – dodała.

Seniorom gratulowała również wiceburmistrz Małgorzata Gromala, wręczając wspólnie z p. Chronowskim uczestnikom kursu zaświadczenia i tablety.

Przypomnijmy, iż pod koniec listopada br. w Rabce-Zdroju ruszyły zajęcia dla seniorów mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawę umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzymał nieodpłatnie na własność tablet, z którego korzystał podczas kursu wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

Tematyka spotkań obejmowała następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem .
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna.
 • Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi.
 • Facebook - serwis społecznościowy.
 • Aktywność obywatelska online.
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP.
 • Podstawy obsługi edytora tekstu.
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego.
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo.
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych.
 • Sprawy codzienne a Internet.
 • Potrzeby duchowe a Internet.
 • Zarządzanie swoimi finansami.
 • Rozrywka z Internetem.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H