3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok3Harmonogram pracy aptek w 2020 roku
Strona główna Aktualności
28 lip 2020
kategoria:
Aktualności
 

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Rabka-Zdrój, w sprawie wyrażenia opinii  i uwag o projektach statutów jednostek pomocniczych Gminy po zmianach.

Burmistrz Rabki –Zdroju na wniosek Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju przeprowadzi z mieszkańcami Gminy Rabka-Zdrój, konsultacje społeczne w przedmiocie projektów uchwał w sprawie zmian do statutów sołectw: Chabówka, Rdzawka, Ponice i zmian statutów osiedli: Zaryte, Słone, Traczykówka, Nowy Świat, Centrum, Orkana, Łęgi, Rynek, Sadecka,

Konsultacje obejmują Gminę Rabka-Zdrój.

1.Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone od 10 sierpnia 2020 roku - do 14 sierpnia 2020 roku, poprzez:
  a) udostępnienie projektów statutów wyszczególnionych § 1 ust. 1 powyżej, do wiadomości mieszkańców - od 27 lipca 2020 roku, do dnia zakończenia konsultacji,
  b) zebranie opinii i propozycji w przedmiocie projektów statutów po zmianach.

2. Udostępnienie konsultowanych projektów statutów po zmianach będzie polegać na umieszczeniu ich w wersji:
  a) elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy
Rabka-Zdrój,
  b) papierowej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju przy ul. Parkowej 2,

3. Każdy mieszkaniec Gminy Rabka-Zdrój  w okresie od 10 sierpnia 2020 roku - do 14 sierpnia 2020 roku ma prawo do wyrażenia swojej opinii i złożenie propozycji do przedstawionych projektach statutów po zmianach w formie:
  a) pisemnej na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego (do urny),
  b) pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, ul Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój (z dopiskiem na kopercie: „konsultacje społeczne - statuty sołectw i osiedli po zmianach”,
  c) elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres   w tytule należy podać „konsultacje społeczne - statuty sołectw i osiedli po zmianach”.

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry