3EKOINTERWENCJA - zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowej3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok3Harmonogram pracy aptek w 2021 roku3Pomoc Burmistrza dla przedsiębiorców 2021r.2Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza !
Strona główna Aktualności
22 lut 2021
kategoria:
Aktualności
 

Oświadczenie ws. Przedszkola nr 2

W związku z dużym zainteresowaniem tematem przeprowadzki Przedszkola nr 2 z ulicy Orkana w Rabce-Zdroju do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na ulicy Jana Pawła II, w której to sprawie ma się wypowiedzieć na najbliższej sesji Rada Miejska, Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder przedstawia następujące fakty:

Na terenie gminy Rabka-Zdrój funkcjonują trzy przedszkola gminne, 8 oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz dwa punkty przedszkolne przy szkole podstawowej.

W roku szkolnym 2020/2021 gmina posiada 515 miejsc w swoich przedszkolach, oddziałach  i punktach przedszkolnych. Uczęszcza do nich 424 dzieci. Oznacza to, że wolnych miejsc w przedszkolach  jest 91, w tym w Rabce-Zdroju 72. 

Oprócz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych samorządowych w Gminie Rabka-Zdrój funkcjonuje 6 przedszkoli niepublicznych (jedno mieści się w tym samym budynku co Przedszkole nr 2), na tej samej ulicy gmina ma jeszcze jedno przedszkole oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne.

W roku szkolnym 2020/2021 do naszych przedszkoli uczęszcza 424 dzieci. W kolejnych latach z danych, które posiadamy, wynika iż w roku szkolnym 2021/2022 będzie trzeba zabezpieczyć 451 miejsc, w roku szkolnym  2022/2023 – 493.

To pierwsza przesłanka do reformy systemu miejsc w przedszkolach.

1. Przejdźmy do sytuacji Przedszkola nr 2.

W roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola Nr 2 uczęszcza:

  • 3 latki – 12 dzieci (w tym 1 z innej gminy),
  • 4 latki – 8 dzieci (w tym 2 z innej gminy),
  • 5 latki – 12 dzieci (w tym 2 z innej gminy),
  • 6 latki – 4 dzieci (w tym 1 z innej gminy).

Łącznie 36 dzieci (dla przykładu w roku 2015 liczba dzieci wynosiła 50, w poprzednim roku szkolnym – 39).

Obsługa przedszkola to 4,5 etaty (3 etaty nauczycielskie, 1,5 etatu obsługi). Te etaty pozostaną dalej w nowym miejscu.

W roku 2021 r. koszty funkcjonowania przedszkola Nr 2 wynoszą 511.271,00 zł, z czego:  dotacja przedszkolna 47.072 zł, subwencja dla 6-latków 19.114,86 zł, środki własne Gminy 445.084,14 zł,

Oprócz miesięcznego czynszu w wysokości 200,00 zł (2.400,00 zł rocznie) gmina pokrywała koszty wody i kanalizacji, wywozu śmieci, ogrzewania, energii elektrycznej, itp. Z dniem 1 lutego 2021 roku Parafia zaproponowała czynsz miesięczny w wysokości 4.347,52 złote , co generuje koszty do końca roku 2021 w kwocie 47.822,72 złote .

Nie jest prawdą, że Gmina nie wspierała przedszkola. Pomimo, że budynek nie był własnością gminy (a obowiązek dostosowania go do prowadzonej działalności spoczywa na właścicielu),  w ostatnich latach Gmina zainwestowała w obcy obiekt ponad 94.054,99 zł (panele, okna, remont kuchni, ogrzewania, itp.).

To druga przesłanka do reformy systemu miejsc w przedszkolach. Przeniesienie przedszkola w nowe miejsce nie zwiększy kosztów utrzymania. Te środki zostaną zwolnione i przeznaczone na inne inwestycje gminne.

2. Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Marii Magdaleny.

W celu rozwiania wątpliwości dotyczących intencji stron przedstawiam skany kluczowych dokumentów:

- propozycja ugody przygotowana przez pełnomocnika Parafii ,

- moje pismo do ks. Kanonika Parafii pw Św. Marii Magdaleny,

- odpowiedź mec. Parafii.

Z dokumentów jednoznacznie wynika, że Gmina Rabka-Zdrój była gotowa zawrzeć porozumienie z Parafią. Na przeszkodzie stanęły polityczne zapędy pełnomocnika Parafii. Pomijam fakt, że większa część proponowanej ugody to wywody historyczne nie mające związku ze sprawą. Użyte stwierdzenie „…że, od początku lat dziewięćdziesiątych Parafia poprzez wskazaną wyżej symboliczną wysokość czynszu wspomagała działalność Gminy…” jest po prostu nieprawdziwa.

Dotychczas, w wyniku różnych ugód i decyzji, za korzystanie z nieruchomości zajętych pod drogi gminne, wypłacono parafii:

2006 r. – 214.000,00 zł  - odszkodowanie

2008 r. – 200.000,00 zł - ugoda – odszkodowanie (ul. Jana Pawła II i ul. Słoneczna),

2008 r. – 190.000,00 zł - ugoda (ul. Piłsudskiego),

2016 r. – 192.510,00 zł – odszkodowanie (ul. Słowackiego).

2019 r. – 239.000,00 zł – Rada Miasta przekazała środki na budowę parkingu.

Daje to kwotę 1 035 510 zł z budżetu Miasta.

2020 r. – Starostwo Powiatowe dokonało wyceny odszkodowania za drogę na ul. Słonecznej. Według wyceny jest to kwota 473 242,00 zł, dwukrotnie odrzucona przez Parafię jako zbyt niska, Gmina natomiast akceptuje kwotę i jest gotowa zamknąć ostatecznie sprawę.

Propozycja ugody zmierzająca do pokrywania kosztów śmieci z cmentarza parafialnego nie jest możliwa w związku tym, iż gmina nie jest właścicielem cmentarza.

 Przy wszystkich tych sprawach swój udział miał pełnomocnik  parafii  – wówczas jako pełnomocnik urzędu. W przeszłości ten pełnomocnik nie zabezpieczył Gminy, np. poprzez sugerowanie wykupu tych nieruchomości tylko akceptował ugody, które umożliwiają Parafii ponowne ubieganie się o odszkodowania. Dlatego wystąpiłem do Parafii o zapewnienie ciągłości funkcjonowania parkingu taxi przy ul. Jana Pawła II.

Prawdziwe intencje pełnomocnika Parafii pokazuje odpowiedź na moje pismo. Na pewno jest dalekie od chrześcijańskiej nauki kościoła. Z punktu widzenia prowadzonych negocjacji bezsensowne. Obrażanie drugiej strony raczej nigdy nie przynosi pozytywnych efektów.
W tle tych spraw jest jeszcze zaangażowanie pełnomocnika Parafii w budowę budynku handlowo-usługowego na wydzierżawionych przez Parafię terenach (zgodnie z prawem gmina wydała zgodę na zabudowę 1197 m2, tyle ile dopuszcza prawo, podczas gdy wniosek był na około  1800 m2 ). Od decyzji odwołała się Parafia (w jej imieniu pełnomocnik Parafii )  do SKO i do WSA na bezczynność burmistrza.

3. Przyszłość Przedszkola nr 2.

Jeżeli radni wyrażą zgodę na przeniesienie przedszkola do Szkoły Podstawowej nr 1 (taka jest moja rekomendacja) to oprócz zmiany lokalizacji wszystko pozostanie po staremu.

W budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki na dostosowanie łazienek dla dzieci oraz plac zabaw. Oddziały przedszkolne i szkolne będą oddzielone (nie będzie kontaktu dzieci młodszych i starszych). Kadra nauczycielska i obsługa pozostaną bez zmian. Istniejący oddział przedszkolny musi być zlikwidowany, żeby wejść w struktury przedszkola ponieważ nie mogą istnieć dwa osobne podmioty. To czysta formalność.

Jako wieloletni nauczyciel, z największą uwagą podchodzę do problemu edukacji dzieci i młodzieży). Znam te problemy i nigdy nie pozwoliłbym sobie je lekceważyć. Dlatego też wiem, że zarówno teraz jak i w przyszłości dzieci nie powinny być zakładnikami cynicznych graczy walczących o duże pieniądze. Przeniesienie przedszkola w nowe miejsce rozwiązuje te problemy a zaoszczędzone środki mogą być przeznaczane na rozwój bazy dydaktycznej
i dodatkowe zajęcia dla dzieci.

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Informacja Burmistrza Rabki-Zdroju Leszka Świdra w sprawie przeniesienia funkcjonowania Przedszkola nr 2 do Szkoły Podstawowej nr 1.pdf 21-02-22 19:52 717.95KB pobierz plik: Informacja Burmistrza Rabki-Zdroju Leszka Świdra w sprawie przeniesienia funkcjonowania Przedszkola nr 2 do Szkoły Podstawowej nr 1.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry