do góry
3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok
Strona główna Aktualności
19 sty 2018
kategoria:
Aktualności
 

Poznaj zasady segregacji

1 stycznia 2018 roku w gminie Rabka-Zdrój weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów oraz zmiany w systemie odbioru śmieci. Zmiany są na tyle duże, że warto dokładnie poznać zasady prawidłowej segregacji, która ma służyć lepszemu wykorzystaniu odpadów z korzyścią dla środowiska naturalnego. Jedną z nowości są również kody kreskowe, które od Nowego Roku obowiązkowo muszą znaleźć się na każdym worku i pojemniku. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi ulotkami, które w czytelny sposób tłumaczą nowe zasady.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 dla Gminy Rabka-Zdrój w PDF - Miasto - POBIERZ

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 dla Gminy Rabka-Zdrój w PDF - Sołectwa - POBIERZ

Zasady segregacji odpadów w Gminie RAbka-Zdrój - ULOTKA - POBIERZ

KODY KRESKOWE

Każda nieruchomość otrzymuje indywidualny zestaw kodów kreskowych, dzięki którym będzie możliwa:

  • lepsza kontrola nad wykonywaniem usług przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne tj. m.in. czy odpady zostały odebrane zgodnie z harmonogramem,
  • identyfikacja ilości i rodzaju odpadów odbieranych od mieszkańców, a także czy odpady zostały oddane zgodnie z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kody kreskowe należy umieszczać na pojemnikach i workach z odpadami komunalnymi zgodnie z poniższą instrukcją.

INSTRUKCJA NAKLEJANIA KODÓW KRESKOWYCH

Na pojemnik zielony kody kreskowe należy nakleić jednorazowo w jego górnej części, na suchą i czystą powierzchnię.

Na worki kody kreskowe naklejamy każdorazowo, w miejscu widocznym poniżej wiązania:

 - kody z napisem ZMIESZANE naklejamy na pojemniki lub worki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych,

 - kody z napisem SEGREGOWANE naklejamy na pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych segregowanych tj: szkło, papier, metale z tworzywami sztucznymi.

 - kody z napisem BIODEGRADOWALNE naklejamy na worki do gromadzenia odpadów komunalnych biodegradowalnych.

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, Magdaleną Traczyk pod numer telefonu: 18 26 80 473. W przypadku wykorzystania pełnego zestawu kodów kreskowych, prosimy o pobranie kodów w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju ul. Parkowa 2, pokój nr 13.

Ogólnodostępny PSZOK będzie zlokalizowany na terenie Gminy Rabka-Zdrój przy ul. Zaryte 141a

(Sortownia Surowców Wtórnych) i będzie czynny w poniedziałek od 12.00 do 19.00, w pozostałe dni

  1. od wtorku do piątku od 8.00 do 14.00.

Do PSZOKU można dostarczyć:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady niebezpieczne - w każdej ilości,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady wielkogabarytowe 1 m3 /osobę/ rok, lecz nie więcej niż 3 m3 /rok na nieruchomość, w przypadku nieruchomości wielomieszkaniowych, nie więcej niż 3 m3 /rok/mieszkanie,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe wyłącznie w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji -1 m3 /osobę/ rok, lecz nie więcej niż 3 m3 /rok na nieruchomość, w przypadku nieruchomości wielomieszkaniowych nie więcej niż 3 m3/rok/mieszkanie,
  • zużyte opony - 4 szt./rok na nieruchomość.

Odpady komunale segregowane należy umieszczać w workach dostarczanych przez firmę wywozową. Właściciele nieruchomości po całkowitym wypełnieniu worków są zobowiązani do ich zawiązania oraz naklejenia kodu kreskowego. Właściciele nieruchomości wielorodzinnych prócz wiązania worków oraz naklejania kodów kreskowych zobowiązani są do umieszczania worków na odpady segregowane w stojakach dostarczonych od firmy wywozowej. Worki na odpady będą dostarczane przez firmę wywozową lub będą do odebrania w PSZOK-u oraz w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju pok. 13.

UWAGA

Odpady zgromadzone w workach niepochodzących od podmiotu z którym Gmina Rabka-Zdrój podpisała umowę na odbiór odpadów komunalnych lub bez naklejonych kodów kreskowych, nie będą odbierane.

WOREK ZIELONY przeznaczony na: szkło bezbarwne i kolorowe

Wrzucamy: tylko szkło opakowaniowe, czyli: butelki i słoiki po napojach i żywności, opakowania po kosmetykach zarówno ze szkła bezbarwnego, jak i kolorowego.

Nie wrzucamy: ceramiki, fajansu, porcelany, kryształów, szkła stołowego i żaroodpornego, luksferów (pustaków szklanych), szkła zbrojonego i okiennego, szkła okularowego, szyb samochodowych, luster, żarówek fluorescencyjnych i neonowych, butelek po produktach przemysłowych (np. rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin).

WOREK NIEBIESKI przeznaczony na: papier, w tym opakowania z papieru i tektury

Wrzucamy: gazety i czasopisma, prospekty, katalogi i reklamy, papierowe torby na zakupy, zużyte zeszyty, stare książki, mapy, papier biurowy i kserograficzny, kartony, tekturę i koperty.

Nie wrzucamy: tapet, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, papieru z folią lub domieszką tworzyw sztucznych, pieluch, artykułów higienicznych, worków po cemencie, papieru faksowego i termicznego, papieru przebitkowego (kalki), kartonów po mleku lub napojach.

WOREK BRĄZOWY przeznaczony na: odpady podlegające biodegradacji

Wrzucamy: odpady kuchenne ulegające biodegradacji (np. obierki po owocach i warzywach), odpady zielone, które pochodzą z pielęgnacji terenów przydomowych (np. liście, trawa, gałęzie).

Nie wrzucamy: mięsa, wędlin, kości, produktów w opakowaniach, kartonów po mleku lub napojach, odchodów zwierząt domowych (psów, kotów itp.).

WOREK ŻÓŁTY przeznaczony na: tworzywa sztuczne i metale

Wrzucamy: zgniecione plastikowe butelki po napojach i olejach spożywczych, płynach do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe worki, kubki, torebki, reklamówki plastikowe opakowania po owocach i wyrobach garmażeryjnych, kartony po mleku i sokach, puszki po napojach i konserwach, naczynia do gotowania, metalowe narzędzia, pokrywki, drobny złom, kapsle i zakrętki, folia aluminiowa.

Nie wrzucamy: opakowań po lekach, olejach przemysłowych i farbach opakowań aerozolowych, styropianu i tworzyw piankowych, zabawek, sprzętu AGD, części samochodowych.

POJEMNIK I WOREK CZARNY przeznaczony na: zmieszane odpady komunalne

Wrzucamy: popiół oraz odpady pozostałe po segregacji, które nie znalazły się w wyżej wymienionych pojemnikach lub workach do selektywnej zbiórki oraz te, które nie należą do powyższych grup.

Dopuszcza się zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach w zabudowie jednorodzinnej w przypadku, gdy ilość wytworzonych odpadów przekracza pojemność pojemnika przeznaczonego na ten rodzaj odpadów.

Nie wrzucamy: odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, odpadów remontowo - budowlanych itp.

 

 

 

 

 

 

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ulotka dzieci_Rabka Zdrój.pdf 18-04-13 10:10 2.78MB pobierz plik: Ulotka dzieci_Rabka Zdrój.pdf
docx instrukcja naklejania kodów kreskowych.docx 18-01-19 15:45 47.19KB pobierz plik: instrukcja naklejania kodów kreskowych.docx
pdf smieci rabka 2018-16.01.2018.pdf 18-01-19 15:44 5.01MB pobierz plik: smieci rabka 2018-16.01.2018.pdf
pdf Harmonogram Sołectwa 2018.pdf 18-01-18 19:13 1.65MB pobierz plik: Harmonogram Sołectwa 2018.pdf
pdf Harmonogram Rabka Zdrój 2018.pdf 18-01-18 19:12 454.74KB pobierz plik: Harmonogram Rabka Zdrój 2018.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H