314 sierpnia Urząd Miejski będzie nieczynny.3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok3Harmonogram pracy aptek w 2020 roku
Strona główna Aktualności
16 sty 2020
kategoria:
Aktualności
 

Ptasia grypa - komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu

Powiatowy   Lekarz  Weterynarii   w  Nowym   Targu  informuje,  że  na  podstawie  wyników  badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego  -  Państwowego   Instytutu  Badawczego  w  Puławach  w  dniach  31   grudnia  2019  r.   -  3 stycznia  2020  r.,  na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  wyznaczono  3  ogniska  w 2019 r. i  4 ogniska w 2020 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu.

Województwo lubelskie:

Ogniska  nr  1-3  z  2019  roku  oraz  nr  1     z  2020  roku  zostały  wyznaczone  w  czterech  gospodarstwach położonych  w miejscowości  Stary  Uścimów,  w  których  utrzymywano  kolejno:  12  089  indyków,  9 500 indyków, 20 600 indyków,  12 900 perlic.

Ognisko   nr  3   z  2020  roku  zostało  wyznaczone   w  miejscowości   Wólka  Orłowska   w  gospodarstwie prowadzącym  hodowle  przyzagrodową,  w którym utrzymywano  36 sztuk drobiu różnych gatunków  (kury, kaczki, gołębie)

Ognisko nr 4 z 2020 roku zostało wyznaczone w miejscowości Olchowiec Kolonia w gospodarstwie prowadzącym  hodowle przyzagrodową, w którym utrzymywano  43 sztuki drobiu różnych gatunków  (kury, kaczki, gęsi).

Województwo  wielkopolskie:

Ognisko nr 2 z 2020 r. zostało wyznaczone w miejscowości Topola Osiedle w gospodarstwie,  w którym utrzymywano  36 069 kur niosek.

W związku  z powyższym  Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w Nowym  Targu przekazuje  informacje o konieczności   zachowania   szczególnej   ostrożności   i  odpowiednich   środków   bioasekuracji   przy obsługiwaniu  drobiu,  minimalizujących ryzyko przeniesienia  wirusa  grypy ptaków do gospodarstwa. Wymagania   dla  hodowców   drobiu  zawarte   są   w  rozporządzeniu   Ministra  Rolnictwa   i    Rozwoju   Wsi w sprawie   zarządzenia   środków   związanych   z  wystąpieniem   wysoce   zjadliwej   grypy  ptaków   z  dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 722).

W ramach  podejmowanych działań  hodowcy drobiu  powinni:

- Zabezpieczyć budynki,  w których  utrzymywany jest  drób przed  dostępem  dzikich  zwierząt,  w tym dzikiego  ptactwa.

- Zabezpieczyć paszę i źródła wody przed dostępem  dzikiego  ptactwa.

- Zabezpieczyć  słomę,  która   będzie   wykorzystywana  w   chowie   ściółkowym   przed   dostępem dzikiego  ptactwa  (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszenie itp.),

- Dokonywać   przeglądu   wszelkich   połączeń  i rur  (silosy  paszowe)    pod   katem    obecności zanieczyszczeń  np. odchodami dzikich  ptaków.

- Eliminować  wszelkie  możliwe    do   usunięcia  nieszczelności   budynków   inwentarskich   (siatki w oknach  i otworach, zabezpieczenie kominów  wentylacyjnych).

- W miarę  możliwości powstrzymywać się od tworzenia sztucznych  zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne)  oraz zabezpieczyć istniejące przez  dostępem  dzikiego  ptactwa. Powstrzymywać się od dokarmiania dzikiego  ptactwa  na terenie  gospodarstw (karmniki)

 - Nie karmić  i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.

- Stosować  w gospodarstwie odzież  i obuwie  ochronne  przeznaczone wyłącznie do obsługi  drobiu; Stosować  maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których  utrzymywany jest  drób. Zgłaszać   przypadki    podejrzenia    choroby    zakaźnej   drobiu    odpowiednim   jednostkom (lekarzowi weterynarii, wójtowi/ burmistrzowi/ prezydentowi miasta).

Ponadto w przypadku   gdy  do  gospodarstwa maja dostęp  osoby  polujące  na dzikie  ptactwo,  należy pamiętać,  aby wszelka  obróbka  upolowanych zwierząt  odbywała się w bezpiecznej  odległości  od zabudowań hodowlanych, a wszelki  sprzęt  i  odzież  zostały  poddane  właściwym zabiegom  higienicznym.

Zgodnie   z  §    1    ust.  1    pkt  2  lit.  b  rozporządzenia  Ministra   Rolnictwa  i  Rozwoju   Wsi  w  sprawie zarządzenia środków  związanych z wystąpieniem wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  z dnia  4 kwietnia  2017  r. (Dz. U.  z 2017r.  poz.  722) w związku  z wystąpieniem wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  wywołanej wirusem grypy   A   podtypu    HS   i   H7,   na   terytorium  Rzeczypospolitej   Polskiej   nakazuje  się   zgłaszanie   do powiatowego   lekarza   weterynarii   miejsc,   w   których   jest   utrzymywany   drób   lub    inne    ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszenia  pisemne    będą   przyjmowane  w  Powiatowym   Inspektoracie  Weterynarii  w  Nowym   Targu os, Bereki  19, 34-400 Nowy  Targ lub adresem  e-mail: 

 

 

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx druk-zgloszenie-drobiu.docx 20-01-16 10:40 13.37KB pobierz plik: druk-zgloszenie-drobiu.docx

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry