do góry
3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok2OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 26 - Silny mróz!
Strona główna Aktualności
12 lut 2018
kategoria:
Aktualności
 

Strażackie podsumowanie w OSP Rdzawka

W niedzielę 11 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce. Przybyłych druhów powitał prezes Dariusz Paprocki. Wśród uczestników spotkania obecni byli m.in. burmistrz Ewa Przybyło, wiceburmistrz Robert Wójciak, prezes Miejsko-Gminnego Związku OSP Jacek Klinowski, zastępca dowódcy JRG w Rabce-Zdroju kpt. Adam Rokosz, radny powiatowy Leszek Świder i przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju Adam Radoń. Przewodniczącym zebrania wybrano dh. Leszka Świdra, a sekretarzem został Mateusz Jurzec. Wybrano druhów do komisji skrutacyjnej i mandatowej. Porządek obrad to sprawozdanie z działalności za 2017 rok, które odczytał naczelnik OSP Grzegorz Latawiec, sprawozdanie finansowe przedstawił dh Mateusz Jurzec, sprawozdanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odczytał dh Krzysztof Szal, a  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dh Adam Twaróg. W głosowaniu zebrani udzielili zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

- W imieniu samorządu rabczańskiego chciałabym podziękować wam za wasze zaangażowanie we wszystkie działania, które kierujecie do lokalnej społeczności – powiedziała zwracając się do druhów burmistrz Rabki-Zdroju Ewa Przybyło. Przypomniała, że rdzawiańscy strażacy działają nie tylko na rzecz swojej miejscowości, ale również na rzecz całej gminy. Burmistrz podziękowała strażakom za udział w wielu uroczystościach gminnych i państwowych, czym podnoszą ich rangę. - Liczę, że ta nasza współpraca nadal będzie się dobrze układać. Ze swej strony chciałabym zapewnić, że przebudowa remizy OSP w Rdzawce jest monitorowana  przez samorząd. Mam nadzieję, że uda się jak najszybciej ją zrealizować – dodała. Zapewniła też, że samorząd będzie wspierał starania strażaków o nowy samochód.

Zastępca dowódcy JRG w Rabce-Zdroju kpt. Adam Rokosz poinformował zebranych o liczbie pożarów i działań straży pożarnej na terenie gminy Rabka-Zdrój w 2017 roku. Pogratulował OSP w Rdzawce, że w jednostce widać dzieci i młodzież. Zaprosił też strażaków-ochotników na szkolenia i złożył wszystkim noworoczne życzenia.

W imieniu zarządu miejsko-gminnego OSP życzenia złożył druhom z Rdzawki prezes Jacek Klinowski, który pogratulował wyników i przekazał podziękowania od prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP Edwarda Siarki. Podziękowania i gratulacje składali jeszcze strażakom wiceburmistrz Robert Wójciak i ks. proboszcz Michał Rymar.

Na zakończenie prezes wręczył statuetki osobom i instytucjom, które w dużym stopniu pomogły jednostce finansowo i rzeczowo.  Dariusz Paprocki złożył też podziękowania władzom samorządowym za wsparcie finansowe i wszystkim, którzy pomagali OSP w działalności statutowej.

 Podziękowania:

 1. Szczególnie gorące podziękowania kierujemy do Władz Rabki: Pani Burmistrz Ewy Przybyło oraz Zastępcy Pana Roberta Wójciaka za wsparcie finansowe naszej jednostki oraz rozpoczęcie formalności związanych z budową naszej remizy.
 2. Podziękowania za współpracę przy prowadzeniu działalności statutowej naszej jednostki dla wszystkich pracowników urzędu oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce Zdroju
  a w szczególności Adama RADONIA, Joanny LELEK oraz Ewy WÓJCIK.
 3. Dowódcy JRG Rabka wraz z podległymi mu strażakami za efektywną współpracę podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniowych.
 4. Druhowi Prezesowi Jackowi Klinowskiemu za kolejny rok wspólnej owocnej współpracy na rzecz OSP.
 5. Naszym kapłanom Proboszczowi Michałowi RYMAR oraz ks. Czesławowi POLOCZEK i księdzu Krzysztofowi ZIAJA za wsparcie i modlitwę.
 6. Kole Gospodyń Wiejskich w Rdzawce za pomoc w organizacji II Pikniku Mundurowego,
 7. Firmą oraz organizacją wspierającym nasza działalność: Wojskowy Ośrodek szkoleniowo Kondycyjny w Zakopanem, Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita w Zakopanem, Uzdrowisko Rabka Zdrój, Firmie RABPLAST ze Skawy, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Rabce Zdrój, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz Renacie
  i Andrzejowi ŚWIDER a także wszystkim mieszkańcom Rdzawki.
 8. Podziękowania należą się również druhowi Dariuszowi PIATKOWSKIEMU - opiekunowi MDP za pracę z młodzieżą oraz dh. Gabrielowi LATAWCOWI za wyremontowanie Pompy PO-5, dostosowanie pojazdu TATRA do aktualnych potrzeb oraz budowę postaci w kombinezonie żaroodpornym.
 9. Podziękowania naszym darczyńcom, którzy wpłacili 1% podatku na naszą działalność.
 10. Na koniec gorące podziękowania wszystkim strażakom, za ich zamiłowanie  i pasję do straży, bez których funkcjonowanie OSP Rdzawka byłoby niemożliwe.

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce za rok 2017

przedstawione na walnym zebraniu  sprawozdawczym członków OSP w dniu 11 luty 2018 roku

I  Stan organizacyjny OSP

Członkowie OSP

Stan w dniu walnego zebrania

Przybyło w roku sprawozdawczym

Ubyło w roku sprawozdawczym

Zwyczajni

49

2

0

Honorowi

4

0

1

Wspierający

2

0

0

Razem

55

0

1

w tym kobiety

4

1

0

 

II  OSP posiada następujące drużyny i zespoły

Nazwa

Liczba

Liczba członków

Uwagi

Kobieca Drużyna Pożarnicza

0

0

 

MDP chłopięca

1

17

 

MDP dziewczęca

1

14

 

Orkiestra

0

 

 

Zespół artystyczny

0

 

 

Zespół sportowy

0

 

 

 

III  Działalność organizacyjna

 • W roku sprawozdawczym odbyło się 1 nadzwyczajne walne zebranie członków OSP
  w trakcie którego podjęto uchwałę o przekazaniu 25 procent udziałów w gruncie oraz nieruchomości na rzecz Gminy Rabka Zdrój w zamian za sfinansowanie zadania w postaci rozbudowy, nadbudowy budynku remizy OSP Rdzawka. Ponadto odbyło się 6 posiedzeń zarządu oraz 5 innych zebrań. MDP odbyła 12 spotkań. Zarówno czynni członkowie OSP jak i młodzieżowe drużyny pożarnicze w roku sprawozdawczym odbywali cotygodniowe spotkania podczas których odbywały się szkolenia oraz wykonywano prace porządkowe.
 • W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie zarządu.
 1. Zorganizowane uroczystości:

- Gminne obchody Dnia Strażaka połączone ze ślubowaniem MDP OSP Rdzawka,

- 23 Rocznica uratowania kościółka od całkowitego spalenia na Piątkowej Górze,

- Spotkanie opłatkowe dla druhen, druhów oraz sympatyków OSP Rdzawka,

 1. Zabezpieczano pod względem bezpieczeństwa n/wym. uroczystości i imprezy:

- Zabezpieczenie wizyty Prezydenta RP podczas Memoriału im. Marii Kaczyńskiej na
   wyciągu Polczakówka w Rabce Zdroju w  Zarytem,

- Zabezpieczenie biegu „Tropem Wilczym” w Rabce Zdroju,

- Dwukrotne zabezpieczenie trasy Drogi Krzyżowej do kościółka na Piątkowej Górze,

- Zabezpieczenie trasy procesji Wielkanocnej,

- Zabezpieczenie pod względem medycznym wszystkich turniejów piłkarskich rozgrywanych
  przez klub piłkarski we Rdzawce

- Zabezpieczenie trasy po której poruszała się Procesja Bożego Ciała w Rdzawce,

- Zabezpieczenie oraz udział MDP w biegu masowym w Rdzawce,

- Zabezpieczenie Maratonu rowerowego CYKLOKARPATY 2017 w Rabce Zdrój,

- Zabezpieczenie przejazdu korowodu dożynkowego w Chabówce,

- Zabezpieczenie Pieszej Pielgrzymki z Rdzawki do Ludźmierza,

- Zabezpieczenie 74 Edycji TOUR DE POLOGNE w Rabce Zdrój,

- Zabezpieczenie biegu „PERŁY MAŁOPOLSKI” w Rabce Zdrój,

- Zabezpieczenie „Lato z Radiem” w Rabce Zdrój,

- Zabezpieczenie 64 Młodzieżowego Zlotu Turystycznego PTTK im. Elfrydy i Czesława
  Trybowskich w Rabce Zdrój

- Zabezpieczenie oraz udział w Biegu Mikołajów w Rabce Zdrój.

 1. Udział w uroczystościach:

 - Uroczystości pogrzebowe dh. Franciszka FILASA pełniącego funkcję PREZESA naszej
   OSP w latach 1954-1982 r. 

-  Święta Wielkiej Nocy – wystawienie warty przy Grobie Pańskim,

 - Gminne Obchody Dnia Strażaka w Rdzawce,

- Udział naszej delegacji w powiatowo- Gminnych Dniach Strażaka połączonych z 110 lat
   Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygodzicach- 3 dniowy wyjazd naszej delegacji wraz
   ze sztandarem

- Odpust parafialny w Rdzawce,

- Przekazanie nowego pojazdu w OSP Rokiciny Podhalańskie

- XIII Pielgrzymka Strażacka z Krzeptówek w Zakopanem do Ludźmierza,

- Dożynki w Chabówce

- Uroczystości 60-lecia ślubów zakonnych ks. Czesława Poloczka- który opiekuje się naszą
   świątynia na Piątkowej Górze oraz pożegnanie naszego proboszcza ks. Piotra Wojtyły,
- 99 Rocznica Niepodległości w Rabce Zdroju

 1. Członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym:

- Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - dh Dariusz PAPROCKI i dh Grzegorz LATAWIEC,

- Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - dh Stanisław BIERNAT i dh Paweł SZELIGA,

- Odznaka Wzorowy Strażak – druh Marcin RAPACZ, Mirosław CZUPTA i Krzysztof
   POTACZEK.

- Odznaka za wysługę lat:

  60 lat: dh Augustyn STARMACH

  35 lat: dh Adam TWARÓG, Krzysztof PIETRZAK, Edward HARAS, Tadeusz ZAJĄC

  15 lat: dh Paweł DUDA

  5 lat: dh Dariusz PIATKOWSKI, Krzysztof POTACZEK, Adam MAGIERA, Mirosław
  CZUPTA,

- Złotą Odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali: dh Rafał SWAŁTEK,

- Srebrną Odznakę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymali Norbert PRANICA, Adrian
   WOJTYCZKO, Piotr SZAL, Patryk PRANICA, Jakub ZIĘBA, Jakub FILAS, Maciej
 ŚWIDER, Kacper RAPCIAK, Jakub RUSNAK, Maciej RAPCIAK,

Za szczególne zaangażowanie podczas udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz w pracy na rzecz OSP Rdzawka a także wysokie wyniki w Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu wojewódzkim w roku sprawozdawczym Prezes OSP wyróżnił statuetką  n/wym. członków:

- dh Gabriel LATAWIEC, dh Przemysław ŚWIDER, dh. Krzysztof SZAL.

IV  Działalność prewencyjna:

 1. Pogadanki ogółem: 9 , w tym dla dzieci i młodzieży 6,
 2. Inne działania prewencyjne:

  - Praktyczne pokazy użycia podręcznego sprzętu gaśniczego dla uczniów oraz nauczycieli

     Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce,

   - Umieszczanie informacji z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej na stronie internetowej
     OSP Rdzawka.

   - Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkoły podstawowej.

   - Usuwanie gniazda szerszeni na prywatnej posesji w Rdzawce,

 1. Prenumerata czasopisma „Strażak” – 1 egzemplarz w prenumeracie 12 miesięcznej.

V  Działalność ratowniczo – szkoleniowa:

 1. OSP w roku 2017 uczestniczyła 37 razy w akcjach ratowniczych, w tym:

- akcje gaśnicze: 11 razy,

- Zdarzenia drogowe: 8 razy,

- Usuwanie powalonych drzew: 4 razy,

- Poszukiwania osób: 1 raz

- Zalania, podtopienia wodą : 1 raz

- Usuwanie plam oleju: 6 razy

- Zabezpieczenie lądowania śmigłowca: 2 razy

- Dyspozycja w JRG Rabka Zdrój: 1 raz dwa pojazdy

- Sprawdzenie pomieszczeń detektorem wielogazowym – 1 raz

- inne miejscowe zagrożenia – 2 razy

 1. Z powyżej wymienionych wyjazdów 3 wyjazd dotyczyły interwencji poza terenem gminy
  2 x pożar Klikuszowa, 1 raz pożar Raba Wyżna
 2. W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie/druhny (podać ile razy);

- dh Gabriel LATAWIEC 36, dh Grzegorz LATAWIEC 25, dh Piotr
  LEŚNIAK 20, dh Wojciech MAGIERA 19, dh Dariusz PAPROCKI 17, dh Marek ZAJĄC
  14, dh Przemysław ŚWIDER 13, dh Mateusz JURZEC 10, dh Krzysztof RAPACZ 9,
  dh Dariusz PIĄTKOWSKI 6,  dh Biernat STANISŁAW 5, dh Paweł SZELIGA 4,
  dh Krzysztof POTACZEK 4,  dh Krzysztof RAPACZ 3, dh Paweł DUDA 3, dh  Adam
  TWARÓG 2, dh Jan JURZEC 2, dh Marcin RAPACZ 1, , dh Mirosław CZUPTA 1, 

 1. Udział w ćwiczeniach:

- Ćwiczenia z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego – 3 razy,

- Gminne Ćwiczenia taktyczno – bojowe w Chabówce,

- Ćwiczenia MDP w Rdzawce – 5 razy

 1. Udział drużyn MDP i OSP w zawodach (jakich) i zajęte miejsca:

XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

- Etap Gminny:

Szkoła Podstawowa- 1 miejsce Piotr SZAL, 4 Kamil LATAWIEC,

Gimnazjum – 1 miejsce Krzysztof  SZAL, 3 Maciej ŚWIDER, 7 Adrian WOJTYCZKO, Ponadgimnazjalne – 1 miejsce Przemysław ŚWIDER

- Etap powiatowy:

Szkoła Podstawowa – 3 miejsce Piotr SZAL

Gimnazjum – 1 miejsce Krzysztof  SZAL

Ponadgimnazjalne – 1 miejsce Przemysław ŚWIDER

- Etap wojewódzki:

Krzysztof SZAL oraz Przemysław ŚWIDER zajęli 3 miejsca w swoich kategoriach.

 1. W 2017 roku 14 członków OSP Rdzawka ukończyło kurs kierowania ruchem drogowym,
  5 druhów ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, ponadto
  10 druhów w tym trzy kobiety rozpoczęły jednoetapowy kurs strażaków ratowników.
      W 2017 r. członkowie MDP nie uczestniczyli w obozach.
 2. Przeprowadzono zbiórki szkoleniowe dla: 49 członków OSP i 31 członków MDP.

 

 1. Liczba samochodów pożarniczych 2, w tym: lekkich 1, średnich 0, ciężkich 1.

 

VI  Sprawy gospodarcze:

 1. W roku sprawozdawczym OSP pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie:

 

- 3 hełmy CALISIA VULCAN – dofinansowanie ZOSP,  pozostała część w kwocie 1320 zł
  została sfinansowana przez Renatę oraz Andrzeja ŚWIDER ze Rdzawki,

- 2 ubrania specjalne nomex SUBOR – zakup ze środków własnych 1400 zł

- 6 par rękawic technicznych LAHTI – zakup ze środków własnych 216 zł

- 19 kompletów koszarówek dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – zakup własny 3242 zł

- Tłumica gumowa – 1 procent 188 zł

- 8 par rękawic Holik – zakup ze środków własnych 320 zł.

- Drabina nasadkowa przenośna – zakup z KSRG 975 zł

- ubranie koszarowe 4 częściowe – sfinansowane przez Uzdrowisko Rabka Zdrój 378 zł

- Prądownica MAGIKADOR 500 – wymiana uszkodzonej podczas pożaru sfinansowana
  przez Urząd Miejski w Rabce Zdroju – 1539 zł

- 2 sztuki Kanister Drwala HUSGVARNA Combi – zakup ze środków własnych 320 zł

- 15 sztuk dwu osobowych szafek BHP – zakup własny 320 zł oraz farb do ich renowacji
   2000 zł Urząd Miasta

- Zakup motopompy pływającej NIAGARA – 5100 zł zakup finansowany przez Urząd Miasta

- Zakupiono 5 sztuk halogenów ledowych – dofinansowanie MORD  Nowy Sącz

- Zakupiono  oraz wymieniono  pompę wody CO – zakup własny 305 zł

- Zakup przenośnego zestawu nagłośnieniowego NOVOX MOBIVOX – 1900 zł zakup
   sfinansowany przez MOK w Rabce Zdroju.

2.Wykonano następujące prace porządkowe, remontowe i budowlane przy obiektach i sprzęcie:

- Dostosowano zabudowę samochodu Tatra do obecnego sprzętu – materiały zakupiono
  ze środków własnych natomiast prace wykonywali druhowie Gabriel LATAWIEC,
  Wojciech MAGIERA, Marek ZAJĄC – koszt. …….

- wykonanie przez druha Gabriela LATAWCA postaci strażaka w kombinezonie
  żaroodpornym wraz z aparatem powietrznym M-55 firmy FASER z drugiej połowy
  XX wieku otrzymanym z OSP Przygodzice.

- Przeprowadzono renowację  15 podwójnych szaf metalowych BHP zakupionych z Agencji
  Mienia Wojskowego z przeznaczeniem na ubranie specjalne każdego strażaka. Prace przy
  czyszczeniu wykonywali wszyscy druhowie, natomiast malowanie wykonał dh. Gabriel
   LATAWIEC.

- Przygotowanie stelaży najaśnic które  zastąpiły poprzednie zużyte już najasnice
   halogenowe na samochodzie Tatra – dh. Gabriel LATAWIEC

- Wykonano prace związane z przygotowaniem terenu wokół remizy wykonawcy, który
   rozpoczął prace związane z rozbudowa i nadbudowa naszej remizy,

- Zdemontowano starą syrenę z dachu remizy

- Naprawiono Reduktor butli tlenowej ze środków własnych 45 zł oraz zalegalizowano tlen

   z środków urzędu miasta 300 zł. Pozwoliło to na ukompletowanie w brakująca butlę torby

   medycznej R1  otrzymanej w ubiegłym roku przez ARiMR,

- Legalizacja gaśnic – finansowana przez Urząd Miasta 221 zł

- Wymiana oleju, filtrów oraz tarcz i klocków hamulcowych w pojeździe IVECO – 1487 zł
  finansowany przez Urząd Miasta

- Odrestaurowanie pompy PO-5 przekazanej w 1978 roku przez Komendę Rejonową Straży
  Pożarnej w Rabce,– dh Gabriel LATAWIEC

- Na bieżąco wykonywane są prace porządkowe zarówno w remizie jak i przed remizą. 

 

 1. W 2017 roku wybrakowano 5 szt. wężów W-75, 2 drewniane mostki przejazdowe,
  1 tłumicę, 1 drewniana drabinę nasadkową, 7 ładowarek do motoroli, 3 kpl ubrania
      specjalnego nomex, 2 szt. hełmów Gallet, 5 szt. rękawic specjalnych, 4 szt. kominiarek
      oraz motopompę HONDA WT30 X

 

 1. W ramach prac społecznych wykonano:

 

- Przed Świętami Wielkanocnymi wysprzątano oraz umyto parking oraz plac przed
   kościołem

- Przed Uroczystościami Bożego Ciała wysprzątano oraz umyto chodnik od szkoły
  do kościoła oraz parking i plac przed kościołem,

- Przygotowanie opału na zimę dla naszej parafii ( pocięto , porąbano oraz poukładano
  kilkanaście metrów drzewa)

 

VII  Działalność kulturalna, wychowawcza, sportowa:

 

- Zorganizowano w naszej remizie „Ferie bez komputera”  w których udział wzięło udział 262
  dzieci oraz młodzieży. Nagrody w turniejach ufundowała Burmistrz Rabki Zdrój oraz Sklep
  Sportowy Koperniak w Rabce Zdroju,

- Zorganizowano ognisko dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,

- Upamiętniono śmierć tragicznie zmarłych dwóch strażaków z JRG 1 w Białymstoku
  poprzez przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji załączenia syreny oraz sygnalizacji
  świetlnej,

- Przyłączono się do akcji upamiętnienia Powstańców Warszawskich w tzw. Godzinie „W”

- Współudział w organizowaniu II Mundurowego Dnia Dziecka w Rabce Zdroju,

- Pokaz sprzętu specjalistycznego oraz jego praktycznego wykorzystania dla Szkoły
  Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce,

- Zorganizowanie wyjazdu dla druhów MDP oraz ich opiekunów  na XII Edycję Wystawy
  Sprzętu Ratowniczego EDURA 2017 w Kielcach w trakcie którego wyjazdu zwiedzono
  także Zamek w Chęcinach– koszty przejazdu Urząd Gminy,

- Wspólnie z KS Gorce Rdzawka oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Rabce Zdroju
   zorganizowani IV Turniej Piłkarski oraz Zabawę Taneczną w Rdzawce,
- Pokaz sprzętu specjalistycznego podczas Święta Rabczańskiej Solanki w Rabce Zdrój,

- Zorganizowano akcję dotyczącą zbiórki zdjęć, dokumentacji oraz eksponatów  dotyczącej
   historii naszej jednostki – przygotowania do 100 lecia

- Zorganizowanie wycieczki MDP wraz z opiekunami na Stare Wierchy,

- Zorganizowanie wyjazdu delegacji z OSP Przygodzice oraz Antonin do Morskiego Oka,

- Zorganizowano zawody PAINT BALL dla druhów OSP Rdzawka

- Dwukrotnie zorganizowano akcję oddawania krwi w Nowotarskiej Stacji Krwiodawstwa –   oddano 7 litrów krwi.

VIII  Inne działania (w tym współpraca z innymi organizacjami oraz współpraca zagraniczna):

Na bieżąco kontynuowana jest współpraca z Wojskowym Ośrodkiem Szkoleniowo Kondycyjnym w Zakopanem, Ochotniczą Grupą Ratunkową w Rabce Zdroju, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Rabce Zdroju, Uzdrowiskiem Rabka Zdrój oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym w Rabce Zdrój.

2018-02-11-Walne zebranie sprawozdawcze OSP Rdzawka

11 luty 2018

 

 

 

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H