3EKOINTERWENCJA - zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowej3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok3Harmonogram pracy aptek w 2021 roku3Pomoc Burmistrza dla przedsiębiorców 2021r.2Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza !
Strona główna Aktualności
12 sty 2021
kategoria:
Aktualności
 

Transport na szczepienia COVID-19

Informujemy, iż w związku z możliwością poddania się szczepieniu na COVID-19 osoby starsze, które mają ograniczoną mobilność, a także osoby niepełnosprawne będą mogły zgłosić potrzebę transportu pod nr tel. 18 26 80 478 lub 18 26 91 550.

Zgłoszenia można dokonać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju od poniedziałku do piątku od 9.00 do 14.00.

Na szczepienie przeciw COVID-19 zarejestrować się można przez Internet – zakładając Internetowe Konto Pacjenta lub logując się do IKP, u swojego lekarza POZ, bądź w punkcie szczepień, lub dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień – 989.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych jest Gmina Rabka-Zdrój (ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, telefon kontaktowy: 18 2692000)
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji transportu do punktów szczepień przeciw COVID-10:

- Szpital Miejski w Rabce-Zdroju - Izba Przyjęć, ul. Słoneczna 3;

- Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ziemiańscy sp. jawna - ul. Podhalańska 21D;

- Przychodnia E.Macioł - Gabinet Medycyny Rodzinnej, ul. Poniatowskiego 6;

-Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc ul. Prof. Jana Rudnika 3B;


 na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.2019.506 t.j.).

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 • Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry