do góry
2Na terenie Gminy Rabka-Zdrój powołano pogotowie przeciwpowodziowe! Straż Miejska prowadzi całodobowy dyżur telefoniczny. Potrzebę pomocy i konieczność interwencji w związku z zagrożeniem wodą można zgłaszać pod numerem telefonu 18 26 79 2633Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok3Wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pobierz2OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 91 - Intensywne opady deszczu z burzami!
Strona główna Aktualności
12 mar 2019
kategoria:
Aktualności
 

Uwaga Rolnicy! Przedłużono pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został przedłużony do dnia 31 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 428).

W tym celu do 1 kwietnia 2019 r. (31 marca 2019 r. przypada na niedzielę) można złożyć wniosek (wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.).

Jednocześnie przypominam, że w 2019 roku obowiązują nowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wielkość refundacji do zakupu paliwa rolniczego, jaka będzie przysługiwała producentowi rolnemu, będzie wynikała z ilości zużytego paliwa, liczby użytków rolnych, na jakich prowadzi produkcję rolną, rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha oraz stawki zwrotu akcyzy za ON. Stawka na 2019 rok wynosi 1 złoty za 1 litr ON.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych. Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących
w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Oznacza to, że rolnik w 2019 roku na każdy 1 ha użytków rolnych maksymalnie może otrzymać 100,00 zł zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze (zwiększenie limitu o 14,00 zł do roku ubiegłego).

Najistotniejsza zmiana dotyczy hodowców bydła. Będą mogli ubiegać się, poza kwotą 100,00 zł do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. Będzie to dodatkowe 30 litrów do dużej jednostki przeliczeniowej. Limit zwrotu podatku akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które producent rolny posiadał w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła i producenci mleka będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Przy składaniu wniosku trzeba będzie załączyć nie tylko faktury z zakupu oleju napędowego, ale także dokument z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzający średnią roczną liczbę bydła.

Dokument potwierdzający liczbę DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego wydaje  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 7.

Ważne:

W sytuacji, w której w lutym 2019 r. producent rolny nie złoży oświadczenia o DJP (mimo, iż posiadał prawo) nie będzie mógł złożyć wniosku o DJP w sierpniu (sytuacja ta nie dotyczy producentów, którzy w sierpniu składają wniosek po raz pierwszy).

Informuję ponadto, że drugim terminem składania wniosków jest okres od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. (dowód zakupu oleju napędowego stanowią faktury VAT z okresu od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.) w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Załącznik: wzór wniosku

 

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf 19-03-12 16:21 871.24KB pobierz plik: Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H