3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok3Harmonogram pracy aptek w 2020 roku
Strona główna Aktualności
25 lut 2019
kategoria:
Aktualności
 

Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Chabówka

W sobotę 23 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze  Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce. Przybyłych druhów powitał prezes OSP Bogdan Kołodziej. Wśród uczestników spotkania obecni byli m.in. burmistrz Leszek Świder, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem bryg. mgr inż. Grzegorz Worwa, st. kpt. Adam Rokosz z JRG Rabka-Zdrój, Jacek Klinowski, prezes Miejsko-Gminnego Związku OSP, kapelan ks. Paweł Skowron, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju Adam Radoń, komendant gminny Jan Surówka oraz Zygmunt Zembal, naczelnik OSP Chabówka. Następnie sprawozdanie z działalności OSP Chabówka odczytał dh Dariusz Makowski. W programie znalazły się też sprawozdania z działalności drużyny młodzieżowej i poszczególnych komisji. W głosowaniu zebrani udzielili zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

Sprawozdanie z działalności OSP Chabówka za rok 2018.

Rok 2018 w porównaniu do lat ubiegłych, przyniósł większą liczba podejmowanych interwencji. Rozszerzyło się również ich spektrum.

W minionym roku strażacy OSP Chabówka wyruszali do działań 24 razy.

23 zdarzenia to teren powiatu nowotarskiego, natomiast jedno zdarzenie miało miejsce
w sąsiednim powiecie myślenickim, w Skomielnej Białej, w gminie Lubień.

18 zdarzeń miało miejsce na terenie naszej gminy, z czego 13 w Chabówce.

Pozostałe wyjazdy alarmowe na terenie gminy to: Rabka 4 razy oraz Rdzawka 2 razy.

W gminie Raba Wyżna podejmowaliśmy działania pięciokrotnie, 1 raz w Rabie Wyżnej,
4 razy w Skawie.

9 razy byliśmy dysponowani do pożaru, z czego jeden okazał się alarmem fałszywym.

Pozostałe 15 wyjazdów to inne miejscowe zagrożenia. Wśród nich były wypadki drogowe,
w tym jeden z udziałem pociągu i samochodu osobowego, ponadto usuwanie plam oleju, usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych, organizacja miejsca lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, działania po podtopieniach, poszukiwania osoby zaginionej.

Piętnastokrotnie w działaniach brał udział samochód GBA DAF, jedenaście razy wyjeżdżał SLRt Ford.

Dwukrotnie obydwa nasze samochody działały przy jednym zdarzeniu.

Łącznie w minionym roku do akcji wyjeżdżało 19 strażaków z JOT.

Tylko trzy razy nasz system alarmowy został uruchomiony w nocy, pozostałe zdarzenia miały miejsce w ciągu dnia.

Do zadań strażaków OSP Chabówka w minionym roku należały m.in. działania gaśnicze zewnętrzne i wewnętrzne, organizacja zaopatrzenia wodnego na miejscu akcji, działania ratownicze prowadzone z kosza podnośnika, prace rozbiórkowe po ugaszeniu pożarów, obsługa mechanicznego sprzętu ratowniczego, kwalifikowana pierwsza pomoc, kierowanie ruchem drogowym, zabezpieczenie lądowiska HEMS, zabezpieczenie pojazdów biorących udział w zdarzeniach drogowych, usuwanie z jezdni resztek pokolizyjnych, neutralizacja wycieków płynów ropopochodnych, działania poszukiwawcze w terenie otwartym, usunięcie gniazd szerszeni.

Podczas żadnej z akcji nie doszło do wypadku z udziałem naszych strażaków jak również żaden z nich nie został poszkodowany podczas działań.

Najpoważniejszym zdarzeniem w roku 2018 był pożar Willi pod Aniołem, na skraju rabczańskiego Parku Zdrojowego. Był to największy od co najmniej kilku lat pożar w naszej gminie, zaangażował wielu strażaków-ratowników z okolicznych miejscowości, mocno wykorzystał potencjał sprzętowy obecnych na miejscu jednostek- w tym naszej OSP.

Realizując działania ratownicze, OSP Chabówka współpracowała z następującymi jednostkami:

- Komenda Powiatowa PSP w Nowym Targu,

- Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza w Rabce,

- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Nowym Targu,

- Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza w Myślenicach,

- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 w Krakowie,

- Ochotnicze Straże Pożarne z Rdzawki, Ponic, Raby Wyżnej, Rokicin Podhalańskich, Skawy, Spytkowic, Sieniawy, Nowego Targu, Skomielnej Białej, Lubnia, Tenczyna, Krzeczowa, Jordanowa, Naprawy,

- Policja w Rabce oraz WRD KPP Nowy Targ,

- Grupa Podhalańska GOPR,

- Zespół Ratownictwa Medycznego z Nowego Targu, Rabki, Raby Wyżnej,

- oraz z załogą śmigłowca Ratownik 6 z Balic.

Prace społeczne na rzecz OSP oraz Chabówki:

Tradycyjne w każdy piątek lub sobotę odbywały zbiórki szkoleniowo-gospodarcze.
Strażacy spotykali się na remizie, wykonując prace gospodarcze, szereg czynności na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ergonomii i komfortu działań ratowniczo - gaśniczych, poprzez konserwację sprzętu, wykonanie mocowań dla sprzętu w samochodach, lub zmianę jego rozmieszczenia, drobne naprawy i obsługa techniczna samochodów, modernizacja oświetlenia w samochodzie DAF, ale również mycie drogi i placu wokół Kościoła, porządkowanie działki koło placu zabaw.

Rok 2018 to także działalność szkoleniowa.

W kwietniu zakończyło się trwające od grudnia w Rabce szkolenie podstawowe dla członków OSP. Dzięki temu szeregi naszej jednostki zasiliło 6 nowych strażaków, uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczych.

Aktualnie liczebność Jednostki Operacyjno Technicznej - JOT to 28 osób.

W ubiegłym roku odbył się również egzamin recertyfikacyjny z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym brali udział nasi druhowie.

Ponadto strażacy uczestniczyli w szeregu ćwiczeń doskonalących - między innymi zapoznających z nowo pozyskanym sprzętem ratownictwa medycznego jak zestaw PSP-R1, defibrylator AED oraz nosze próżniowe.

Dwukrotnie ćwiczono techniki ratownictwa drogowego na złomowisku w Rabie Wyżnej, instruktorami dla naszych strażaków byli funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej
z Rabki.

Przy tej okazji gorące podziękowania składamy na ręce właściciela skupu złomu za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia.

Uczestniczyliśmy także w manewrach gminnych organizowanych w tym roku w Rdzawce. Założeniem był pożar oraz organizacja zaopatrzenia wodnego.

Braliśmy też udział w wielowątkowych manewrach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego z terenu powiatu nowotarskiego, gdzie scenariusz zakładał wystąpienie zdarzenia o charakterze chemicznym w Rabie Wyżnej. Tam zadaniem naszych strażaków była pomoc
w organizacji punktu dekontaminacyjnego.

W remizie OSP Chabówka odbyło się szkolenie dla strażaków, prowadzone przez koordynatora ds. szkoleń specjalistycznych. Było ono adresowane głównie do strażaków, oprócz przedstawicieli naszej OSP udział w nim wzięli druhowie z Ponic. Zakres tematyczny obejmował procedurę poekspozycyjną, tj. postępowanie po kontakcie z materiałem zakaźnym lub potencjalnie zakaźnym. Przedstawione zostały zagrożenia związane z zakażeniem wirusami HBV, HCV, HIV oraz metody profilaktyki zakażeń. Oprócz tego omówiony został temat postępowania z osobami pod wpływem środków psychoaktywnych.

Jak co roku strażacy OSP Chabówka brali udział w uroczystościach kościelnych.

- w Wielki Piątek i Wielką Sobotę pełnili Wartę Honorową przy Grobie Pańskim. Uczestniczyli również w uroczystościach Zmartwychwstania Pańskiego,

- organizacja Dnia Strażaka w Chabówce,

- udział w obchodach Gminnych Dnia Strażaka w Ponicach,

- udział w 24. rocznicy ocalenia Kościółka Św. Krzyża,

- zabezpieczenie oraz udział w Procesji Bożego Ciała w Chabówce,

- udział w procesjach podczas „Majówek” oraz Nabożeństw Fatimskich,

- zabezpieczenie oraz udział w uroczystościach Odpustowych w naszej Parafii,

- udział w uroczystości poświęcenie samochodu bojowego dla OSP Rokiciny Podhalańskie,

- udział w obchodach 110-lecia OSP Raba-Wyżna,

- oraz udział uroczystościach pogrzebowych.

W roku 2018 na ślubnym kobiercu stanęli:

- druh Norbert Pniaczek oraz jego narzeczona Agnieszka.

- druh Szymon Staszyński oraz jego narzeczona Anna.

Z tej okazji strażacy OSP Chabówka przygotowali dla nowożeńców bramę weselną.

Kolejnym aspektem działalności OSP Chabówka był udział w innych wydarzeniach.

Udział delegacji naszej jednostki w Zakopanem, gdzie miało miejsce uroczyste wręczenie aktu powołania nowego Komendanta Powiatowego PSP w Zakopanem, którym został
bryg. Grzegorz Worwa, będący członkiem naszej jednostki.

Strażacy z naszej jednostki zabezpieczali między innymi pokaz sztucznych ogni w Rabce – Zdroju w Nowy Rok, Memoriał Marii Kaczyńskiej, wizytę Prezydenta RP, przemarsz uczestników Senioriady, Festiwal Orkiestr Dętych oraz Bieg Mikołajów.

Wzięliśmy udział także w pokazach ratownictwa podczas wizyty młodzieży oazowej Światło-Życie z Krakowa w naszej jednostce.

Pokaz ratownictwa drogowego podczas pikniku edukacyjnego, organizowanego przez OSP Rdzawka w amfiteatrze w Rabce-Zdroju „Bezpieczne wakacje na drodze, nad wodą
i w górach”.

Współorganizacja zlotu motocyklowego MOTO-MAJÓWKA 2018. Impreza, przyciągnęła liczną rzeszę miłośników motocykli, a przy jej okazji zbierano fundusze na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - koło w Rabce Zdroju. Na koniec strażacy naszej jednostki przygotowali pokaz ratownictwa podczas wypadku z udziałem motocyklisty.

Nasza jednostka wraz z Komendą Powiatową PSP w Nowym Targu, Gminą Rabka-Zdrój, Kołem Gospodyń Wiejskich w Chabówce oraz Klubem Sportowym Chabówka była współorganizatorem XXI Międzynarodowego Turnieju Zawodowych Strażaków Euroregionu Beskidy w piłce nożnej.

Współorganizacja Pikniku Ekologicznego w Rabce-Zdroju.

Braliśmy udział w uroczystości przekazania Ochotniczym Strażom Pożarnym z województwa małopolskiego sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

W czerwcu, w naszej remizie po raz kolejny gościliśmy uczestników już II edycji najdłuższego w Polsce biegu charytatywnego „Od Helu po Halny” na rzecz hospicjów dziecięcych. Cała trasa mierzy 885 km. Celem tej inicjatywy jest pokrycie kosztów zakupu koncentratorów tlenu, ssaków do odsysania wydzieliny, środków medycznych jednorazowego użytku oraz samochodu osobowego dla zespołu medycznego, dojeżdżającego z pomocą do dziecięcych hospicjów domowych. Organizatorem biegu jest Fundacja HA HA.

Współorganizacja wyścigu kolarskiego o Puchar Burmistrza Rabki-Zdroju, w ramach cyklu Podhale Tour.

Współorganizacja festynu dla rodzin zastępczych.

Pomoc przy organizacji Góralskiego festynu na Słonem w Rabce-Zdroju.

W ramach działań profilaktyczno - edukacyjnych.

Odbyły się spotkania z przedszkolakami z przedszkola w Chabówce z uczniami z naszej szkoły podstawowej oraz z przedszkolakami z Punktu Przedszkolnego przy
ul. Słonecznej w Rabce-Zdroju.

Współorganizacja w okresie wakacyjnym zajęć dla dzieci w ramach „Wakacji w Chabówce”. Dzieci spędzały wakacje pod okiem instruktorów jak również wolontariuszy tańca, muzyki, śpiewu, gry oraz malarstwa.

Nasza jednostka przyczyniła się do organizacji tych wakacji poprzez pokazy sprzętu strażackiego oraz umiejętności strażaków.

Przyłączając się do pomysłu OSP w Kościelisku „Na straży uśmiechu”, nasza jednostka wraz z OSP Rdzawka i OSP Ponice postanowili zorganizować zbiórkę prezentów na rzecz podopiecznych rabczańskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Na początku powstał film promujący akcję, Strażacy rozwiesili plakaty i przez kilka tygodni przyjmowali pluszaki, zabawki, książki, słodycze i innego rodzaju podarunki, które zaoferowali mieszkańcy. Do naszej wspólnej akcji postanowili dołączyć strażacy ze OSP Skawa, którzy przeprowadzili zbiórkę prezentów w swojej miejscowości. Finalnie, efektem zbiórki była wielka góra prezentów, którą następnie Strażacy posegregowali i spakowali.

Dzięki ofiarności mieszkańców oraz wspólnej pracy wielu osób, przygotowano około 80 świątecznych paczek. Zwieńczeniem akcji była wspólna wizyta Strażaków-Mikołajów
w siedzibie PSONI w Rabce przy ulicy Podhalańskiej oraz w szkole dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących przy ul. Słonecznej w Rabce.

Inne działania.

Utrzymanie kontaktu z polonią USA oraz z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Chabówki, współpraca z Urzędem Miejskim w Rabce-Zdroju oraz LGD „Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy”, współpraca z Dyrekcją Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola z Chabówki, udział w OTWP 2018.

Organizacja siłowni w remizie OSP. Chętnych do ćwiczeń na siłowni zapraszamy
w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 18.00-20.00.

Zakup lub pozyskanie sprzętu:

Nasza jednostka jak również jednostki OSP Ponice oraz OSP Rdzawka wzbogaciły się o sprzęt ratownictwa medycznego, który został zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zakupiono trzy zestawy defibrylatorów AED, dwa zestawy PSP-R1 oraz dwa materace próżniowe służące do stabilizacji poszkodowanych z urazami na czas ewakuacji i/lub transportu.

Dodatkowo, w roku sprawozdawczym udało się pozyskać sprzęt i wyposażenie finansowane ze środków własnych lub przekazanych przez sponsorów:

- łańcuchy przeciwśnieżne do samochodu DAF,

- rękawice techniczne dla strażaków ratowników,

- rękawice bojowe,

- drążek gimnastyczny do ćwiczeń dla strażaków,

- nagrzewnica do samochodu,

- część opału do remizy w ilości 1 tony,

- oświetlenie LED do samochodu DAF,

- oświetlenie halogenowe do samochodu DAF,

- uzupełnienie wyposażenia zaplecza socjalno-bytowego (wózek, odkurzacz, warownik, zaplecze socjalne w garażu OSP, szafka na radiotelefony),

Podziękowania:

Tradycyjnie jak co roku na zakończenie nie może zabraknąć podziękowań, które chcielibyśmy złożyć na ręce osób, które ciągle wspierają i przyczyniają się do rozwoju naszej jednostki:

 1. Podziękowania kierujemy do byłych władz Rabki: pani Burmistrz Ewy Przybyło, do Zastępcy Burmistrza pana Roberta Wójciaka.

Mamy nadzieję że równie owocna będzie współpraca z nową władzą Rabki-Zdroju
z Burmistrzem panem Leszkiem Świdrem jak również z z-cą panią Małgorzatą Gromalą.

 1. Podziękowania za wsparcie naszej jednostki kierujemy do Prezesa dh Edwarda Siarki.
 2. Podziękowania składamy:

- Prezesowi panu Jackowi Klinowskiemu oraz całemu Zarządowi Miejsko-Gminnemu ZOSP RP w Rabce-Zdroju.

- Księdzu Proboszczowi Pawłowi Skowronowi.

- Ustępującej Sołtys a zarazem Radnej pani Renacie Wdówka oraz Radzie Sołeckiej Chabówki.

- Komendantowi Powiatowego oraz funkcjonariuszom PSP w Nowym Targu.

- szczególne podziękowanie kierujemy do kierownictwa oraz do kolegów strażaków z JRG Rabka-Zdrój za przekazywanie wiedzy podczas szkoleń, za wspólne ćwiczenia oraz wspólne działania podczas różnorakich zdarzeń.

- Kolegom z OSP Ponice i OSP Rdzawka.

- Panu Januszowi Łukaszka z Chabówki za pomoc w sprawach prawno-administracyjnych.

 1. Do naszych rodaków z Polonii w Ameryce a w szczególności na ręce Pana Stanisława Sutora, prezesa Zarządu Klubu Chabówka w Chicago oraz wszystkich członków.
 2. Do Wspólnoty Leśnej, do Koła Gospodyń Wiejskich w Chabówce, do Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Chabówce ora Związku Podhala.
 3. Podziękowania kierujemy do pracowników Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju,
  w szczególności na ręce Pana Adama Radonia oraz pani Skarbnik Grażyny Dziechciowskiej.
 4. Do naszych sponsorów: EUROBLACH Chabówka, Pizzerii NA TORACH Chabówka, Firmie Budowlanej JURTEX Rabka-Zdrój, LUBERPLAST Rabka-Zdrój, Park Rozrywki RABKOLAND Rabka-Zdrój, Centrum Auto-Moto Zenon Świder Raba Wyżna, FHU JUKA-KRAN Małgorzata Kalinowska Chabówka, FHU KOŚMIDER Stanisław Kośmider Rabka-Zdrój, ATTIQUE STUDIO REKLAMY Rokiciny Podhalańskie, LGD „Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy” w Rabie-Wyżnej, wszystkim mieszkańcom Chabówki oraz naszych darczyńcom, który udzielają nam wsparcia finansowego.
 5. Druhowi Piotrkowi Nowakowi – opiekunowi MDP za pracę z młodzieżą.
 6. Druhowi Grzegorzowi Pitkowi, który prowadzi naszą stronę internetową oraz nasz profil na facebook - u, jest naszym nieoficjalnym rzecznikiem prasowym.
 7. Druhowi Rafałowi Zającowi, który wszystko uwiecznia na fotografiach oraz filmach.
 8. Na koniec gorące podziękowania kierujemy samym Strażakom oraz młodzieży za działania w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Zarząd OSP Chabówka dziękuje Wam za trudną i ofiarną służbę dla społeczeństwa oraz waszym rodzinom za pomoc
  i wyrozumiałość.
 9. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim tym, którzy wpłacili 1 % podatku na Organizację Pożytku Publicznego jaką jest nasza jednostka.

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry