2Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2020r. 3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok3Harmonogram pracy aptek w 2020 roku
Strona główna Aktualności
26 cze 2020
kategoria:
Aktualności
 

Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP Chabówka

W sobotę 20 czerwca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze  Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce. Przybyłych druhów powitał prezes OSP Bogdan Kołodziej. Wśród uczestników spotkania obecni byli m.in. burmistrz Leszek Świder, Jacek Klinowski, prezes Miejsko-Gminnego Związku OSP, kapelan ks. Paweł Skowron, radna Dorota Majerczyk i przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju Adam Radoń, komendant gminny Jan Surówka oraz Zygmunt Zembal, naczelnik OSP Chabówka. Następnie sprawozdanie z działalności OSP Chabówka odczytał dh Dariusz Makowski. W programie znalazły się też sprawozdania z działalności drużyny młodzieżowej i poszczególnych komisji. W głosowaniu zebrani udzielili zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy.

Sprawozdanie z działalności OSP Chabówka za rok 2019

Stan organizacyjny OSP

Członkowie OSP

Stan w dniu walnego zebrania

Przybyło w roku sprawozdawczym

Ubyło w roku sprawozdawczym

Zwyczajni

59

2

0

Honorowi

7

0

0

Wspierający

7

0

0

Razem

 

 

 

w tym kobiety

9

2

0

 

 

Liczba osób

Liczba chłopców

Liczba dziewcząt

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

12

4

8

 

W 2019 roku nasza jednostka 20-krotnie brała udział w działaniach ratowniczych. 11-krotnie byliśmy dysponowani do pożarów, 9-krotnie do miejscowych zagrożeń. Miejscowe zagrożenia to 3-krotnie podtopienia, 3-krotnie zdarzenia drogowe, jeden raz wiatrołom, jeden raz zagrożenie higieniczno- epidemiologiczne, jeden raz poszukiwania osoby zaginionej.  Jeden alarm w wyniku rozpoznania okazał się alarmem fałszywym, jeden raz jednostka została zawrócona przy dojeździe ze względu na wystarczające siły i środki JRG, które wcześniej dotarły na miejsce działań. 18 wyjazdów stanowiły wezwania przez Dyżurnego SKKP, jedno zdarzenie ze zgłoszenia mieszkańców Chabówki, jedno na wcześniejszą prośbę Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju. 13- krotnie do akcji z OSP Chabówka wyruszał wyłącznie zastęp GBA, 5-krotnie wyłącznie zastęp SLRt, 2-krotnie do działań wyjeżdżały obydwa zastępy. 2 razy do akcji w zestawie z SLRt wyjeżdżała przyczepka lekka, oznaczona w systemie SWD jako gaśnicza, a wyposażona w sprzęt do budowy zaopatrzenia wodnego podczas pożarów oraz do usuwania skutków powodzi i podtopień. 3-krotnie działania strażaków OSP Chabówka prowadzone były samodzielnie, przy pozostałych zdarzeniach obecni byli funkcjonariusze JRG Rabka-Zdrój. Przy 9 akcjach współpracowaliśmy również z innymi OSP.

17 razy działania strażaków były prowadzone na terenie gminy Rabka-Zdrój, 3 razy w Skawie, na terenie gminy Raba Wyżna. 4 wyjazdy na teren własnej gminy to interwencje w Rabce, 1 wyjazd do Rdzawki, 1 wyjazd do Ponic, 11 na teren własnej miejscowości.

Do zadań realizowanych przez strażaków OSP Chabówka zaliczyć należy działania gaśnicze zewnętrzne i wewnętrzne, rozpoznanie z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, prace rozbiórkowe po ugaszeniu pożarów, obsługę mechanicznego sprzętu ratowniczego, kwalifikowaną pierwsza pomoc, kierowanie ruchem drogowym, zabezpieczenie miejsca lądowania śmigłowców w terenie przygodnym, zabezpieczenie pojazdów biorących udział w zdarzeniach drogowych, sprzątanie jezdni po zdarzeniach drogowych w tym neutralizację wycieków płynów ropopochodnych, działania poszukiwawcze w terenie otwartym, wypompowanie wody z pomieszczeń oraz posesji, oczyszczenie pomieszczenia z materiału potencjalnie niebezpiecznego epidemiologicznie. Podczas żadnej z akcji nie doszło do wypadku z udziałem naszych strażaków, żaden z nich nie był poszkodowany podczas działań.

Najpoważniejszym zdarzeniem w roku 2019 był wypadek autobusu, samochodu dostawczego i samochodu osobowego, który miał miejsce 20 maja na DK-47- „Zakopiance” w Rdzawce. Zdarzenie w pierwszej fazie miało charakter wypadku masowego, poszkodowanych zostało w nim przeszło 30 osób, jedna osoba poniosła śmierć. W działania przy wypadku zaangażowane były liczne siły i środki, w tym między innymi 3 Jednostki Ratowniczo- Gaśnicze, 2 Ochotnicze Straże Pożarne, Zespoły Ratownictwa Medycznego, w tym zespół HEMS, 3. Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza z Krakowa, jednostki podległe Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu, przedstawiciele służb Zarządzania Kryzysowego. Na miejscu działała również Grupa Operacyjna KP PSP w Nowym Targu oraz oficer KW PSP w Krakowie.

Druhowie OSP Chabówka w roku 2019 przeprowadzili również szereg ćwiczeń. Zorganizowano między innymi wewnętrzne ćwiczenia zgrywające OSP z zakresu działań gaśniczych, ćwiczenia na obiekcie- przedszkolu w Chabówce, obejmujące ewakuację z budynku i prowadzenie działań gaśniczych przy pożarach wewnętrznych, strażacy uczestniczyli również w manewrach gminnych w Ponicach, gdzie wspólnie z OSP Rdzawka oraz OSP Ponice ćwiczono scenariusz wypadku podczas prac leśnych z epizodem niewielkiego pożaru lasu. Ponadto tematyka ćwiczeń OSP Chabówka obejmowała także warianty rozwinięć gaśniczych, kwalifikowaną pierwszą pomoc, pracę w aparatach powietrznych butlowych w trudnej strefie, z ograniczoną widocznością, organizację zaopatrzenia wodnego, w tym z wykorzystaniem metod przepompowywania i przetłaczania, zasysanie wody przy wykorzystaniu nasady ssawnej autopompy. Kilkukrotnie ćwiczyliśmy razem z OSP Ponice. We wrześniu, staraniem Zastępcy Naczelnika OSP Chabówka, dzięki przychylności pana Zenona Świdra wzięli udział w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa technicznego. Tematem szkolenia było wykorzystanie sprzętu ratownictwa technicznego przy pojeździe typu Bus, strażacy ćwiczyli pod okiem funkcjonariuszy z I zmiany Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Rabce.

W 2019 roku PSP nie organizowała dla naszych strażaków kursów przewidzianych programem szkoleń dla OSP, skład osobowy JOT nie uległ zwiększeniu. W II połowie roku ogłoszono program dofinansowania działalności OSP, tzw. „5000+”. Przyznane z dotacji środki powiększone o wkład własny OSP, zostały wykorzystane na organizację szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz recertyfikację dla ratowników którym upływał termin ważności zaświadczenia. Szkolenie realizowane było w październiku w Stacji Centralnej Grupy Podhalańskiej GOPR w Rabce i na poligonie GP GOPR w Zarytem. Grupa recertyfikująca tytuł ratownika zdawała egzamin w październiku- razem z grupą kursantów w Rabce, a druga grupa osób recertyfikujących- w grudniu w Lipnicy Wielkiej. Szkolenie przeprowadzone było przez firmę „Przed Karetką”. Aktualnie liczba osób posiadających tytuł ratownika, czyli uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w OSP Chabówka wynosi 20 osób.

Przez cały lipiec, do 2 sierpnia, samochód GBA DAF był wyłączony z podziału bojowego. Powodem była pilna potrzeba przeprowadzenia remontu pojazdu. Jego zakres obejmował usunięcie nieszczelności zbiornika wodnego i zbiornika paliwa, konserwację ramy i remont blacharski, wymianę zużytych elementów układu jezdnego, usunięcie nieszczelności w układzie pneumatycznym, niezbędna okazała się także regeneracja wtrysków i wymiana sprężarki. Wymieniono również płyny smarne pojazdu. Zmieniło się też oblicze naszego samochodu. Przy okazji remontu blacharskiego, grafitowo- czerwone zderzaki i błotniki zostały pomalowane na kolor biały, odpowiadający aktualnym krajowym przepisom dotyczącym kolorystyki pojazdów pożarniczych. Remont pojazdu sfinansowany był ze środków gminy Rabka-Zdrój, a przeprowadziła go firma pana Bogdana Greli z Pyzówki.

Pomijając regularne czynności eksploatacyjne i bieżące utrzymanie gotowości bojowej, strażacy OSP Chabówka wykonali również szereg prac mających duży i bezpośredni wpływ na działalność bojową OSP. Do wykonanych czynności należały m.in. instalacja oświetlenia roboczego pola pracy w samochodzie GBA, przełożenie nasady tłocznej 75 z skrytki tylnej przy panelu autopompy do skrytki bocznej z prawej strony pojazdu- w celu wykonania tzw. "szybkiej linii głównej”, relokacja sprzętu i wykonanie uchwytów i mocowań w skrytkach na samochodzie GBA DAF, relokacja sprzętu i wykonanie uchwytów i mocowań na samochodzie SLRt Ford, odnowienie elementów armatury gaśniczej, instalacja nagrzewnicy układu wodno- pianowego na samochodzie SLRt Ford, opracowanie koncepcji i wykonanie zabudowy przyczepy VEB Feuerloeschgeraetewerk Goerlirz, oznaczonej w SWD jako gaśnicza.

Na koniec chcemy złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w życie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce: Sponsorów, Sympatyków, Osób wspierających naszą działalność na wszelkie możliwe sposoby, a także Osób, Firm i Organizacji, z którymi bierzemy czynny udział w życiu lokalnej społeczności. Szczególne podziękowania kierujemy również w stronę wszystkich osób, z którymi współdziałamy podczas akcji ratowniczo- gaśniczych. Dziękujemy!

Opracował: druh Grzegorz Pitek

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry