do góry
3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok
Strona główna Aktualności
08 lis 2018
kategoria:
Aktualności
 

XLIX sesja VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 16 listopada 2018 r. /piątek/ o godz.9.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLIX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

2. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.

3. Przyjęcie protokołów z XLV, XLVI, XLVII oraz XLVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki – Zdroju:

1) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/303/17 rady Miejskiej w Rabce – Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rabka – Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb przeprowadzania  kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

2)  w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

3)  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

5. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Rabce – Zdroju w sprawie: skargi z 8 października 2018 r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.4.2018.

6. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.

7. Wnioski i zapytania radnych.

8. Zamknięcie sesji.

- do udziału w której serdecznie zaprasza

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

/-/ Maria Górnicka – Orzeł 

 

Redagował: Piotr Kuczaj

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H