do góry
3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok
Strona główna Aktualności
16 kwi 2018
kategoria:
Aktualności
 

XXXIV Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary-Wnękowej

Tegoroczny XXXIV Konkurs Recytatorskiej im. Antoniny Zachary-Wnękowej odbędzie się w Rabce-Zdroju 18 maja 2018 r. w  Teatrze „Rabcio” ul. Orkana 6. Organizatorami wydarzenia są:  Burmistrz Rabki-Zdroju,  Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej, - Muzeum im. Wł. Orkana, Teatr „Rabcio” i Miejski Ośrodek Kultury, a partnerami Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, Gorczański Oddział Związku Podhalan, Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej oraz Fundacja Rozwoju Regionu Rabka.

Cele konkursu to uczczenie pamięci wybitnej poetki, zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej, popularyzacja twórczości poetów góralskich, zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej, a także zainteresowanie uczniów kulturą słowa. Warunkiem udziału jest

złożenie karty uczestnictwa w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 (tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018r i przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej. Uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, zobowiązani są do występu w stroju regionalnym.


XXXIV KONKURS RECYTATORSKI im. Antoniny Zachary-Wnękowej, Rabka-Zdrój, 18 maja 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATORZY:
- Burmistrz Rabki-Zdroju
- Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej,
- Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju,
- Teatr „Rabcio” w Rabce-Zdroju
- Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju,

2. PARTNERZY:
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Rabce-Zdroju,
- Związek Podhalan Oddział Gorczański w Rabce-Zdroju,
- Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej,
- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

2. CEL KONKURSU:
 - uczczenie pamięci wybitnej poetki,
 - zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej,
 - popularyzacja twórczości poetów góralskich,
 - zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej,
 - zainteresowanie uczniów kulturą słowa.

3. WARUNKI UDZIAŁU:
 - złożenie karty uczestnictwa w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17,(tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2018 r.   
- przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej,
- uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, zobowiązani są do występu w stroju regionalnym,

4.  KATEGORIE KONKURSU: literacka i gwarowa.
a. Szkoły Podstawowe:
- klasy 1-3
- klasy 4-7
b. Szkoły ponadpodstawowe (gimnazja, licea, technika, szkoły zawodowe)
- klasy gimnazjalne
- szkoły ponadgimnazjalne

Każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez trzech uczestników.
Organizatorzy sugerują przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

5. TERMIN KONKURSU:

18 maja 2018 r. -  godz. 9.00 – Teatr „Rabcio” ul. Orkana 6
Przesłuchania konkursowe dla szkół  podstawowych w Teatrze „Rabcio” ul. Orkana 6
Przesłuchania konkursowe dla klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w Muzeum im. Orkana, ul. Sądecka 6 – Galeria malarstwa na szkle.6. KOMISJA KONKURSOWA
Organizatorzy powołują dwie Komisje Konkursowe, która dokonają oceny prezentacji, przyznają nagrody, wyróżnienia i sporządzą protokoły końcowe. Decyzje Komisji są ostateczne.

7. OCENA
    Komisje Konkursowe ocenią  prezentacje wg następujących kryteriów:
- doboru repertuaru,
- interpretacji przedstawianych wierszy,  
- ogólnego wyrazu artystycznego prezentacji.

8. NAGRODY:
a. każdy uczestnik Konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i książkę autorstwa patronki Konkursu.
b. w każdej kategorii wiekowej spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci I, II i III miejsca  oraz wyróżnień
c. zostaną przyznane nagrody specjalne:
- Burmistrz Rabki-Zdroju,
- Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju
- Fundacji Rozwoju Regionu Rabka,
- Ks. Prałata Józefa Kapci
- Dyrektora Muzeum im. Wł. Orkana,
- Dyrektora Teatru „Rabcio”,
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju.
- Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej
- Prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan
- Dyrektora Zespołu Szkół im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach

9. Koszty związane z przyjazdem uczestnika na Konkurs pokrywa instytucja delegująca.

10. Klauzula dotyczącą autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych.
a/  uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na  organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu ich wykorzystania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: utrwalenia we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video; zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; publicznego odtwarzania i wyświetlania; nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji
b/. uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem  w Konkursie
c/. uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów Konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).

 

Redagował: Piotr Kuczaj
kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wnękowa 2018_karta_zgłoszenia.doc 18-04-16 10:12 39.5KB pobierz plik: Wnękowa 2018_karta_zgłoszenia.doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H