do góry
2Na terenie Gminy Rabka-Zdrój powołano pogotowie przeciwpowodziowe! Straż Miejska prowadzi całodobowy dyżur telefoniczny. Potrzebę pomocy i konieczność interwencji w związku z zagrożeniem wodą można zgłaszać pod numerem telefonu 18 26 79 2633Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok3Wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pobierz
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 20 czerwiec 2018

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
09.00
Data:
2018-06-20 do 2018-06-20
 

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 20 czerwca 2018 r. /środa/ o godz.9:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

Porządek obrad po zmianach:

  1. Otwarcie XLIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
  2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
  3. Sprawozdanie Burmistrz Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
  4. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2017:

1)        przedstawienie przez Burmistrz Rabki - Zdroju sprawozdania z wykonania budżetu,

2)        przedstawienie przez Burmistrz Rabki - Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,

3)        przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii z wykonania budżetu za rok 2017 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2017,

4)        przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

5)        dyskusja,

6)        podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka – Zdrój za rok 2017,

7)        podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrz Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu na rok 2017,

  1. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrz Rabki – Zdroju:

1)        w sprawie: przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego remontu konserwatorskiego cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 233, znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Rabce – Zdroju,

2)        w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 

3)        w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju z dnia 28 października 2015roku w sprawie: opłaty uzdrowiskowej,

4)        w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2018 – 2027,

5)        sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2018.

  1. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
  2. Wnioski i zapytania radnych.
  3. Zamknięcie sesji.

- do udziału w której serdecznie zaprasza.                                                                                                                 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

/-/ Maria Górnicka – Orzeł

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H