do góry
3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok2OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 115 - Burze z gradem!
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 31 styczeń 2019

IV Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
09.00
Data:
2019-01-31 do 2019-01-31
 

IV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 31 stycznia 2019r. /czwartek/ o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie IV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2.    Przyjęcie protokołu z III sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
3.    Wręczenie zaświadczeń przewodniczącym oraz członkom zarządów osiedli wybranych w wyborach organów osiedli w gminie Rabka-Zdrój w styczniu 2019 r.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
5.    Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1)    w sprawie: przystąpienia Gminy Rabka  Zdrój do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie, jako członka wspierającego,
2)    w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
3)    w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/29/03 Rady Miasta Rabka – Zdrój z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju,
4)    w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka – Zdrój,
5)    w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6)     w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój na lata 2019 – 2027,
7)    w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019.
6.    Podjecie uchwały na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 29 listopada 2018 r. (data wpływu) opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce–Zdroju ORG.1510.5.2018.
7.    Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej.
8.    Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
9.    Wnioski i zapytania radnych.             
10.    Zamknięcie sesji.

 

- do udziału w której serdecznie zaprasza

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

mgr Józef Michał Skowron

XXVI Serduszkowy Wiersz

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
10.00
Data:
2019-01-31 do 2019-01-31

XXVI Serduszkowy Wiersz

Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju serdecznie zaprasza do udziału w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Serduszkowy Wiersz".  Konkurs odbywa się z okazji „Walentynek” - Święta Zakochanych, w dwóch kategoriach wiekowych: I – dzieci i młodzież do lat 15;    II – młodzież/powyżej 15 lat/ i dorośli.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatorów, maksymalnie trzech  utworów poetyckich w dwóch egzemplarzach opatrzonych godłem, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Do utworów konkursowych należy dołączyć dane osobowe /imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon/ wraz z podpisanym oświadczeniem o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach „ Konkursu Serduszkowy Wiersz”. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 roku, poz. 1000.)

 

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia /nagrody rzeczowe – upominki walentynkowe/, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację utworów.

O rozstrzygnięciu konkursu, odczytaniu protokołu,  wręczeniu nagród i  spotkaniu autorskim z Jurorem w Miejskiej Bibliotece Publicznej poinformujemy w późniejszym terminie.

 

Szczegółowych informacji udziela Miejska Biblioteka Publiczna ul. Orkana 27 34-700 Rabka-Zdrój,  Tel./fax – 0-18/2677449   www.biblioteka.rabka.pl

REGULAMIN

  1. Organizatorami Konkursu jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju
  2. Konkurs odbywa się z okazji „Walentynek” - Święta Zakochanych.
  3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

          I – dzieci i młodzież do lat 15

          II – młodzież/powyżej 15 lat/ i dorośli

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do dnia 31 stycznia 2019 r.

     na adres organizatora, maksymalnie trzech  

     utworów poetyckich w dwóch egzemplarzach, opatrzonych godłem.

  1. Do utworów konkursowych należy dołączyć dane osobowe

       /imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon/

wraz z podpisanym oświadczeniem o następującej treści:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach „ Konkursu Serduszkowy Wiersz”.Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 roku, poz. 1000.)

  1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
  2. W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia

    /nagrody rzeczowe - upominki walentynkowe oraz dyplomy/

  1. O rozstrzygnięciu konkursu, odczytaniu protokołu,  wręczeniu 

        nagród i  spotkaniu autorskim z Jurorem w Miejskiej Bibliotece Publicznej

        poinformujemy w późniejszym terminie.

  1. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną

        publikację utworów.

  1. Szczegółowych informacji udziela:

        Miejska Biblioteka Publiczna ul. Orkana 27 34-700 Rabka-Zdrój

         Tel./fax – 0-18/2677449 

         www.biblioteka.rabka.pl 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H