do góry
3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 24 kwiecień 2019

VIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
15.00
Data:
2019-04-24 do 2019-04-24
 

VIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 24 kwietnia 2019r. /środa/ o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie VIII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
  2. Przyjęcie protokołu z VII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
  3. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
  4. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie: zmiany uchwały Nr V/26/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21.02.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rabka – Zdrój,

2) w sprawie  zmiany uchwały Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21.02.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/35/19 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rabka – Zdrój,

4)  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

5) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój na lata 2019 – 2027,

  1. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: rozpatrzenia wniosku z 8 stycznia 2019r. (data wpływu) opatrzonego nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.2.2019,
  2. Podjęcie uchwały na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Rabki-Zdroju.
  3. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.
  5. Zamknięcie sesji.

- do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

mgr Józef Michał Skowron

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H