3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok3Harmonogram pracy aptek w 2020 roku
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 09 październik 2019

XIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
09.00
Data:
2019-10-09 do 2019-10-09
 

XIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 9 października 2019r. /środa/ o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju

Porządek obrad po zmianie:

  1. Otwarcie XIV sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
  2. Wystąpienie Ekodoradcy w sprawie wsparcia-apelu Burmistrza Rabki-Zdroju do Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przyznania środków gminie Rabka-Zdrój na realizacji projektu: Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe - Etap II

3.Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:

1) w sprawie: udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane (75), 

2) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok (76),

3) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka – Zdrój  na lata 2019-2027 (77),

4) w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Rabka-Zdrój (78).

  1. Wybór ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Nowym Targu – Sąd Pracy.

1) Przedstawienie przez Zespół do spraw wyboru ławników opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,

2) Powołanie Komisji Skrutacyjnej, wyłonienie przez komisję przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

3) Objaśnienie przez Komisję Skrutacyjną sposobu głosowania w sprawie wyboru ławników.

4) Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników, ustalenie wyników głosowania.

5) Sporządzenie i odczytanie przez Komisję Skrutacyjną protokołu głosowania.

6) Odczytanie uchwały stwierdzającej w sprawie: wyboru ławników.

  1. Informacja w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Gminy Rabka – Zdrój za rok 2018.
  2. Informacja w sprawie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju za rok 2018.
  3. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
  4. Interpelacje i wnioski radnych.

9.Zamknięcie sesji.

- do udziału w której serdecznie zaprasza

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

/-/   Józef Michał Skowron

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry