2Koronawirus - co musisz wiedzieć?3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok3Harmonogram pracy aptek w 2020 roku
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 30 kwiecień 2020

Konkurs literacki "Karol Wojtyła - Jan Paweł II we wspomnieniach rodziców i dziadków" z okazji 100 rocznicy urodzin

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
10.00
Data:
2020-04-02 do 2020-04-30
 

Konkurs literacki "Karol Wojtyła - Jan Paweł II we wspomnieniach rodziców i dziadków" z okazji 100 rocznicy urodzin

Burmistrz Rabki-Zdroju i Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju zapraszają do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. „ Karol Wojtyła - Jan Paweł II” we wspomnieniach rodziców i dziadków” z okazji 100 rocznicy urodzin. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich miasta i gminy Rabka-Zdrój. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych: klasa IV – V, klasa VI – VIII,   szkoła średnia.

Tematyka i forma konkursu: Karol Wojtyła- Jan Paweł II we wspomnieniach rodziców i dziadków-wywiad, opowiadanie maksymalna objętość prac do 3 stron (format a4)

Prace konkursowe należy nadsyłać do 30.04.2020r. na adres : Miejska Biblioteka Publiczna 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 27 lub na adres mailowy:

 

 

Konkurs literacki „ Karol Wojtyła - Jan Paweł II” we wspomnieniach rodziców i dziadków” z okazji 100 rocznicy urodzin

                                                                                                                 „Wy jesteście przyszłością świata” 

 1. Organizatorzy:

Burmistrz Miasta Rabki-Zdroju

Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju

 1. Adresaci konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych i średnich miasta i gminy Rabka-Zdrój

 1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
 • klasa IV - V
 • klasa VI - VIII
 • szkoła średnia
 1. Cele konkursu:
 • przybliżenie postaci Jana Pawła II
 • zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej
 • kształtowanie więzi rodzinnych przez docenianie mądrości i doświadczeń najstarszego pokolenia
 1. Tematyka i forma konkursu:

Karol Wojtyła- Jan Paweł II we wspomnieniach rodziców i dziadków-wywiad, opowiadanie

maksymalna objętość prac do 3 stron (format a4)

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 30.04.2020r. na adres : Miejska Biblioteka Publiczna 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 27 lub na adres mailowy:
 1. O przyznaniu nagród zdecyduje jury powołane przez Organizatorów. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 18 maja o godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju.
 1. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie i innych wydawnictwach. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (18)2677449
 1. Wszystkie nadesłane prace muszą być podpisane według wzoru: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, nr telefonu.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach uczestnictwa w Konkursie literackim „Karol Wojtyła – Jan Paweł II we wspomnieniach rodziców i dziadków”

………………………………..

(data, podpis)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju ul. Orkana 27

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

………………………………..

(data, podpis)

 

Konkurs plastyczny - Jan Paweł II w oczach dziecka

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
10.00
Data:
2020-04-02 do 2020-05-18
 

Konkurs plastyczny - Jan Paweł II w oczach dziecka

Burmistrz Rabki-Zdroju i Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym - Jan Paweł II” w oczach dziecka. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych z miasta i gminy Rabka-Zdrój.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

- kategoria I: dzieci przedszkolne

- kategoria II: klasy I-III

Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem:  Jan Paweł II w oczach dziecka. Techniki i format wykonania prac: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wyklejanka, kolaż format pracy dowolny.

Termin składania prac w Bibliotece do 30 kwietnia 2020 r.  Każdą pracę należy podpisać na odwrocie, czytelnie podając dane autora pracy: imię, nazwisko, wiek (klasę), adres szkoły oraz numer telefonu.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 maja 2020 roku o godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju.

 

 1. Organizator konkursu: Burmistrz Rabki-Zdroju, Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju
 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych z miasta i gminy Rabka-Zdrój.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

- kategoria I: dzieci przedszkolne

- kategoria II: klasy I-III

 1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem: Jan Paweł II w oczach dziecka.
 1. Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem i  działalnością Papieża Św. Jana Pawła II

- kultywowanie pamięci o Papieżu Św. Janie Pawle II

 1. Techniki i format wykonania prac:

malarstwo

rysunek

wydzieranka, wyklejanka, kolaż

format pracy dowolny

 1. Termin składania prac w Bibliotece do 30 kwietnia 2020 r.

Każdą pracę należy podpisać na odwrocie, czytelnie podając dane autora pracy: imię, nazwisko, wiek (klasę), adres szkoły oraz numer telefonu.

 1. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 maja 2020 roku o godz. 10.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabce-Zdroju.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach uczestnictwa w Konkursie plastycznym „Jan Paweł II w oczach dziecka”

 ………………………………..

 (data, podpis)

 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju ul. Orkana 27

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- żądania dostępu do danych osobowych;

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu;

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

………………………………..

(data, podpis)

XXXVI Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary-Wnękowej

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
09.00
Data:
2020-04-30 do 2020-04-30
 

XXXVI Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary-Wnękowej

Tegoroczny XXXVI Konkurs Recytatorskiej im. Antoniny Zachary-Wnękowej odbędzie się w Rabce-Zdroju 30 kwietnia 2020 r. w  Teatrze „Rabcio” przy ul. Orkana 6. Organizatorami wydarzenia są:  Burmistrz Rabki-Zdroju,  Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej, - Muzeum im. Wł. Orkana, Teatr „Rabcio” i Miejski Ośrodek Kultury, a partnerami Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, Gorczański Oddział Związku Podhalan, Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej oraz Fundacja Rozwoju Regionu Rabka.

 Cele konkursu to uczczenie pamięci wybitnej poetki, zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej, popularyzacja twórczości poetów góralskich, zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej, a także zainteresowanie uczniów kulturą słowa.

Warunkiem udziału jest złożenie karty uczestnictwa w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 (tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. i przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej. Uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, zobowiązani są do występu w stroju regionalnym.


REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATORZY:

- Burmistrz Rabki-Zdroju, Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej, Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju, Teatr „Rabcio” w Rabce-Zdroju, Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju,

 PARTNERZY:

- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Rabce-Zdroju, Związek Podhalan Oddział Gorczański w Rabce-Zdroju, Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

CEL KONKURSU:

- uczczenie pamięci wybitnej poetki,

- zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej,

- popularyzacja twórczości poetów góralskich,

- zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej,

 - zainteresowanie uczniów kulturą słowa.

WARUNKI UDZIAŁU:

 - złożenie karty uczestnictwa w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17  (tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2020 r.   

- przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej,

- uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, zobowiązani są do występu w stroju regionalnym,

 KATEGORIE KONKURSU: literacka i gwarowa.

Szkoły Podstawowe:

- klasy 1-4

- klasy 5-8

Szkoły ponadpodstawowe ( licea, technika, szkoły zawodowe)

Każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez trzech uczestników.

Organizatorzy sugerują przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

TERMIN KONKURSU:

30 kwietnia 2020 r. -  godz. 9.00 – Teatr „Rabcio” ul. Orkana 6

Przesłuchania konkursowe dla szkół  podstawowych w Teatrze „Rabcio” ul. Orkana 6

Przesłuchania konkursowe dla klas  szkół ponadgimnazjalnych w Muzeum im. Orkana, ul. Sądecka 6 – Galeria malarstwa na szkle.

KOMISJA KONKURSOWA:

Organizatorzy powołują dwie Komisje Konkursowe, która dokonają oceny prezentacji, przyznają nagrody, wyróżnienia i sporządzą protokoły końcowe. Decyzje Komisji są ostateczne.

 OCENA: Komisje Konkursowe ocenią  prezentacje wg następujących kryteriów:

- doboru repertuaru,

- interpretacji przedstawianych wierszy,  

- ogólnego wyrazu artystycznego prezentacji.

NAGRODY:

-każdy uczestnik Konkursu otrzyma okolicznościowy dyplom

- w każdej kategorii wiekowej spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci I, II i III miejsca oraz wyróżnień zostaną przyznane nagrody specjalne:

- Burmistrza Rabki-Zdroju,

- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

- Fundacji Rozwoju Regionu Rabka,

- Ks. Prałata Józefa Kapci

- Dyrektora Muzeum im. Wł. Orkana,

- Dyrektora Teatru „Rabcio”,

- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju.

- Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej

- Prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan

- Dyrektora Zespołu Szkół im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach.

Koszty związane z przyjazdem uczestnika na Konkurs pokrywa instytucja delegująca.

Klauzula dotyczącą autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych.

a/  uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na  organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu ich wykorzystania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: utrwalenia we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video; zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; publicznego odtwarzania i wyświetlania; nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji

b/. uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem  w Konkursie

c/. uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów Konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).

 

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry