2Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2020r. 3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok3Harmonogram pracy aptek w 2020 roku
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 30 czerwiec 2020

WYSTAWA „KAROL WOJTYŁA. NARODZINY” W STULECIE URODZIN JANA PAWŁA II

Miejsce:
Amfiteatr
Godzina:
10.00
Data:
2020-06-30 do 2020-06-30
 

WYSTAWA „KAROL WOJTYŁA. NARODZINY” W STULECIE URODZIN JANA PAWŁA II

Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, która przypada 18 maja br., Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju przygotował wystawę plenerową poświęconą życiu papieża.

Wystawę można oglądać w Amfiteatrze  przy ul. Chopina 17 od 18 maja do 30 czerwca 2020r.

Rabczańska wystawa została wzbogacona o cytaty z homilii, listów i utworów Jana Pawła II, a zwiedzaniu towarzyszyć będzie podkład muzyczny z ulubionymi Utworami Papieża.

Prosimy o zachowanie obowiązujących środków ostrożności (zachowanie odległości, maseczki)

Wystawa zabiera w podróż po przełomowych momentach życia Jana Pawła II. Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; poznaje dorosłego Karola z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay; z bliska obserwuje powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki w. Piotra, przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy  mu w chorobie i ostatnich chwilach.

Wystawa skierowana jest do szerokiej publiczności – tych z nas, którzy pamiętają Jana Pawła II, oraz tych, którzy urodzili się już po jego śmierci. Ekspozycja prezentuje najważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły, jego kolejne „narodziny” rozumiane nie tylko jako przyjście na świat, ale również przygotowanie do pełnienia coraz to nowych ról życiowych i społecznych: studenta, robotnika, kapłana, duszpasterza, naukowca, a w końcu papieża. Pontyfikat Jana Pawła II przedstawiony jest zarówno z osobistej perspektywy, jak i w kontekście jego wpływu na rzeczywistość nie tylko Kościoła, ale również Polski i całego świata. Celem wystawy jest przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwa jego życia, osobowości i myślenia. Centrum Myśli Jana Pawła II, w ramach realizacji misji upowszechniania intelektualnego i duchowego dziedzictwa Karola Wojtyły, już w maju br. udostępni portal JP2online.pl – największą internetową bazę papieską zawierającą m. in. zdjęcia, teksty, dokumenty oraz nagrania video.

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, która w intelektualnym i duchowym dorobku Karola Wojtyły poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania i wyzwania współczesnego świata. Centrum działa w obszarze kultury, edukacji i budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Jako miejsce spotkań i dialogu tworzy przestrzeń współpracy ze środowiskiem naukowym i artystycznym ponad podziałami kulturowymi i ideologicznymi. Jest operatorem Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów, organizatorem dwóch warszawskich festiwali: Nowe Epifanie i Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju oraz inicjatorem i właścicielem multimedialnego portalu JP2online.pl stanowiącego pierwsze, kompleksowe źródło wiedzy o papieżu w Polsce i na świecie.

 

 

 

 

 

 

 

XXIII Sesja Rady Miejskiej

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
10.00
Data:
2020-06-30 do 2020-06-30
 

XXIII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 30 czerwca 2020r. /wtorek/ o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

Porządek obrad: po zmianach

1. Otwarcie XXIII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2. Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Rabka-Zdrój za rok 2019,
1)  debata nad Raportem.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Rabki-Zdroju (40).
5. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2019:
1) przedstawienie przez Burmistrza Rabki - Zdroju sprawozdania z wykonania budżetu,
2) przedstawienie przez Burmistrza Rabki - Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
3) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii z wykonania budżetu za rok 2019 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2019,
4) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
5) dyskusja,
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rabka – Zdrój za rok 2019 (41),
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rabki – Zdroju z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 (42),
6. Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1) w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Rabka-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Rabka-Zdrój (43),
2) w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rabka-Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej (44),
3) w sprawie: uchwalania Regulaminu uczestnictwa w realizacji w realizacji projektu pod nazwą „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” (45),
4) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (46),
5) w sprawie: zmiany uchwały nr X/58/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego (47),
6) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok (62),
7) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój na lata 2020-2030 (63).
7. Podjęcie uchwał na wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji
1) w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r. (38),
2) w sprawie: rozpatrzenia skargi z 6 grudnia 2019 r. (data wpływu)opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce –Zdroju ORG.1510.15.2019 (48),
3) w sprawie: rozpatrzenia pisma z 11 marca 2020 r. (data wpływu) Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce (49)
8. Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Uzdrowiskowej w sprawie: realizacji polityki przestrzennej zawartej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  oraz ograniczenia pojawiającego się  chaosu przestrzennego dla terenów Gminy Rabka - Zdrój nieobjętych planami zagospodarowania przestrzennego (39).
9. Podjęcie uchwał na wniosek Doraźnej Komisji Statutowej:
1) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Zaryte” (50)
2) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Słone” (51),
3) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Traczykówka” (52),
4) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „ Nowy Świat” (53),
5) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Centrum” (54),
6) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Orkana” (55),
7) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Łęgi” (56),
8) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Rynek” (57),
9) w sprawie: uchwalenia Statutu Osiedla „Sądecka” (58),
10) w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chabówka (59),
11) w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rdzawka (60),
12) w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ponice (61),
10. Podjęcie uchwały na wniosek radnych Rady Miejskiej w sprawie rezolucji dotyczącej równego traktowania szpitali wchodzących do sieci szpitali oraz szpitali funkcjonujących poza siecią szpitali w zakresie wzrostu finansowania w związku z epidemią COVID 19 (64)
11. Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
12. Interpelacje i wnioski radnych.       
13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju
/-/ Józef Michał Skowron

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry