3EKOINTERWENCJA - zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowej3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok3Harmonogram pracy aptek w 2021 roku3Pomoc Burmistrza dla przedsiębiorców 2021r.2Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza !
Strona główna Kalendarium

Wydarzenia w dniu: 24 luty 2021

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
10.00
Data:
2021-02-24 do 2021-02-24
 

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju informuje, że 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Rabce – Zdroju przy ul. Parkowej 2 (Sala Obrad) odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie XXXII sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rabce – Zdroju.
2.    Sprawozdanie Burmistrza Rabki – Zdroju z działalności międzysesyjnej.
3.    Podjęcie uchwał na wniosek Burmistrza Rabki – Zdroju:
1)    w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/259/20 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie: przystąpienia Gminy Rabka-Zdrój do Związku Euroregion „Tatry”,  
2)    w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oraz zawarcie między gminą Rabka-Zdrój a spółką TAURON Nowe Technologie S.A. umowy dzierżawy, której przedmiotem jest wydzierżawienie części nieruchomości o pow. 26 m2 pod stację ładowania pojazdów elektrycznych,
3)    w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024” Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rabce-Zdroju,
4)    w sprawie: zamiaru przekształcenia Przedszkola Nr 2 w Rabce-Zdroju poprzez zmianę siedziby przedszkola,
5)    w sprawie: zamiaru likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej Nr 1 w Rabce-Zdroju,
6)    w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
7)    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rabka-Zdrój.
8)    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rabka-Zdrój.
4.    Podjęcie uchwały na wniosek Komisji Skarg Wniosków i Petycji w sprawie: rozpatrzenia skargi z 19 listopada 2020 r. (data wpływu) na działalność Burmistrza Rabki-Zdroju, opatrzonej nr Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.1510.1.2020.
5.    Odczytanie Uchwały w sprawie stwierdzenia rezygnacji członka ze składu Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Rabce-Zdroju.
6.    Poinformowanie o  pismach skierowanych do Rady Miejskiej.
7.    Interpelacje i wnioski radnych.   
8.    Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rabce - Zdroju

/-/   Michał Skowron

Spotkanie z operatorem technicznym programu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Miejsce:
Rabka-Zdrój
Godzina:
15.00
Data:
2021-02-24 do 2021-02-24
 

Spotkanie z  operatorem technicznym programu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej  energii Małopolski”

Burmistrz Rabki-Zdroju zaprasza wszystkich mieszkańców biorących udział w programie gminnym „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, którzy będą montować kolektory słoneczne, na spotkanie z Firmą Eco-Team – operatorem technicznym dla tego zadania.

W dniu 24.02.2021 r. (środa) odbędą się dwa równorzędne spotkanie o godzinach: 15.00 lub 16.30 w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju, ul. Parkowa 2, Sala Obrad 05.

Tematem spotkania będzie zapoznanie Państwa z budową oraz działaniem instalacji kolektorów słonecznych, rozwiązaniami technicznymi montażu, wymaganiami wobec uczestników programu oraz dostosowania obiektu do wymagań montowanej instalacji. Zostanie wyświetlona prezentacja, przedstawiająca m.in. elementy instalacji solarnej, technikę montażu oraz zakresem wykonywanych prac.

Spotkanie dla mieszkańców montujących instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła odbędzie się w innym terminie.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry