do góry
2Na terenie Gminy Rabka-Zdrój powołano pogotowie przeciwpowodziowe! Straż Miejska prowadzi całodobowy dyżur telefoniczny. Potrzebę pomocy i konieczność interwencji w związku z zagrożeniem wodą można zgłaszać pod numerem telefonu 18 26 79 2633Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 rok3Wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pobierz2OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 91 - Intensywne opady deszczu z burzami!
Strona główna Banery Dobry Start 300+, Rodzina 500+, Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny

Wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start  można składać

drogą elektroniczną już od 1 lipca,
a w formie papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada 2018r. 


w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju pokój nr 18 (II piętro)

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku na dziecko uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną już od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada 2018r. 

Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju - Wydział Świadczeń Rodzinnych. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

 Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wsparcie, nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (18) 26 80 476 w Zespole Świadczenia Wychowawczego „Rodzina 500 +”,
e-mail:

Wzory wniosków dostępne na stronie internetowej Ministerstwa - https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać

drogą elektroniczną już od 1 lipca,
a w formie papierowej od 1 sierpnia do 31 października 2018r. 


w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju pokój nr 18 (II piętro)

Wnioski można składać osobiście, listownie bądź elektronicznie poprzez ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 31 października 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 30 listopada 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 październik 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 31 grudnia 2018 r.

W przypadku złożenia wniosku od 1 listopada 2018r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Nowy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 października 2018 r. i kończy się 30 września 2019 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (18) 26 80 476 w Zespole Świadczenia Wychowawczego „Rodzina 500 +”,
e-mail:

Aktualne wzory wniosków dostępne na stronie internetowej Ministerstwa - https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

kategoria: Rodzina 500+ [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Terminy wypłat 500 plus - 2018_19.pdf 18-08-26 21:50 84.88KB pobierz plik: Terminy wypłat 500 plus - 2018_19.pdf
pdf Terminy wypłat 500 plus - 2017_18.pdf 18-08-26 21:53 97.13KB pobierz plik: Terminy wypłat 500 plus - 2017_18.pdf

Dodatkowe informacje

 

Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego można składać
drogą elektroniczną już od 1 lipca,
od 1 sierpnia 2018 r. 
do 30 listopada 2018 r.


Wnioski o przyznanie funduszu alimentacyjnego, można składać
drogą elektroniczną już od 1 lipca,
od 1 sierpnia 2018 r. 
do 31 października 2018 r.


w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju pokój nr 17 (II piętro)

 Świadczenia Rodzinne:

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lipca danego roku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego od 1 grudnia 2018r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Fundusz alimentacyjny:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną − od dnia 1 lipca danego roku (od przyszłego roku)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.”,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie funduszu alimentacyjnego od 1 listopada 2018r. prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (18) 26 80 477

e-mail:

 

kategoria: Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny [4]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wypłata zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 2018_19.pdf 18-08-26 21:57 93.7KB pobierz plik: Wypłata zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 2018_19.pdf
pdf Najstotniejsze zmiany w ustawach o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.pdf 17-08-01 14:13 300.86KB pobierz plik: Najstotniejsze zmiany w ustawach o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.pdf
pdf Wypłata zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 2017_18.pdf 18-08-26 21:57 169.2KB pobierz plik: Wypłata zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 2017_18.pdf
pdf Miejsce złożenia wniosku.pdf 17-08-01 14:07 331.46KB pobierz plik: Miejsce złożenia wniosku.pdf

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego można składać

od 1 września 2018 r. 
do 15 września 2018 r.


w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju pokój nr 17 (II piętro)

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H