2Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2020r. 3Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2020 rok3Harmonogram pracy aptek w 2020 roku
Nowy budynek 

Straż Miejska

 • Numer telefonu: 18 26 79 263,   725 559 558
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 307
 • Numer pokoju: parter

Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Numer telefonu: 18 26 80 482, 18 26 79 868, 18 26 76 539
 • Adres e-mail: 
 • Numer pokoju: I piętro

Ośrodek Pomocy Społecznej - sekcja świadczeń rodzinnych

 • Numer telefonu: 18 26 80 482, 18 26 80 477
 • Adres e-mail:
 • Numer pokoju: parter
Niski parter 

Punkt Informacji Turystycznej MSiT

 • Numer telefonu: 18 26 91 553
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 313
 • Numer pokoju: 001

Konserwator/Archiwum

 • Numer telefonu: 18 26 91 546
 • Numer wewnętrzny: 310
 • Numer pokoju: 004
0 Parter 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Urząd Stanu Cywilnego

 • Numer telefonu: 18 26 80 460
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 336
 • Numer pokoju: 01

Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Zespół Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste

 • Numer telefonu: 18 26 91 551
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 338
 • Numer pokoju: 01

Kasa

 • Numer telefonu: 18 26 91 547
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 315
 • Numer pokoju: 02

Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Rada Miejska

 • Numer telefonu: 18 26 92 070
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 305
 • Numer pokoju: 03

Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Rada Miejska - Przewodniczący

 • Numer pokoju: 04
I Piętro 

Sekretariat

 • Numer telefonu: 18 26 92 000
 • Numer FAX: 18 26 77 700
 • Adres e-mail:
 • Numer wewnętrzny: 317
 • Numer pokoju: 1

Wydział Organizacyjno-Administracyjny,

 • Numer telefonu: 18 26 91 554
 • Numer wewnętrzny: 335
 • Numer pokoju: 2

Stanowisko ds. Funkcji Uzdrowiskowych i Ochrony Zabytków

 • Numer telefonu: 18 26 91 554
 • Numer wewnętrzny: 335
 • Numer pokoju: 2

Skarbnik

 • Numer telefonu: 18 26 80 463
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 323
 • Numer pokoju: 3

Wydział Finansowo-Budżetowy - Zespół Finansowo-Księgowy

 • Numer telefonu: 18 26 80 464
 • Numer wewnętrzny: 328
 • Numer pokoju: 4

Wydział Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty

 • Numer telefonu: 18 26 80 465
 • Numer FAX: 18 26 91 549
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 326
 • Numer pokoju: 5

Wydział Finansowo-Budżetowy - Zespół Podatków i Opłat

 • Numer telefonu: 18 26 80 466, 18 26 80 467
 • Adres e-mail: podatki@rabka.pl
 • Numer wewnętrzny: 316, 312
 • Numer pokoju: 6, 7

Sekretarz

 • Numer telefonu: 18 26 77 424
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 318
 • Numer pokoju: 8
II Piętro 

Wydział Geodezji, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami - Naczelnik

 • Numer telefonu: 18 26 80 469
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 304
 • Numer pokoju: 11

Wydział Geodezji, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami

 • Numer telefonu: 18 26 80 470
 • Numer wewnętrzny: 311
 • Numer pokoju: 11a

Wydział Strategii i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Zamówień Publicznych - Odpady Komunalne

 • Numer telefonu: 18 26 80 473
 • Adres e-mail: srg@rabka.pl
 • Numer wewnętrzny: 329
 • Numer pokoju: 12

Wydział Strategii i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Zamówień Publicznych - Ekodoradca

 • Numer telefonu: 18 26 80 472
 • Numer wewnętrzny: 339
 • Numer pokoju: 12

Wydział Strategii i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Zamówień Publicznych - Infrastruktura Miejska, Zamówienia Publiczne

 • Numer telefonu: 18 26 80 471
 • Numer wewnętrzny: 324
 • Numer pokoju: 13

Wydział Strategii i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Zamówień Publicznych - Naczelnik

 • Numer telefonu: 18 26 80 474
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 330
 • Numer pokoju: 14

Ochrona Środowiska

 • Numer telefonu: 18 26 80 474
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 330
 • Numer pokoju: 14

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Naczelnik

 • Numer telefonu: 18 26 80 475
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 321
 • Numer pokoju: 15

Wydział Świadczeń Rodzinnych

 • Numer telefonu: 18 26 80 477
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 303
 • Numer pokoju: 17

Wydział Świadczeń Rodzinnych - Rodzina 500+

 • Numer telefonu: 18 26 80 476
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 320
 • Numer pokoju: 18
III Piętro 

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Informatyzacji Urzędu

 • Numer telefonu: 18 26 92 090
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 322
 • Numer pokoju: 22

Wojskowość, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe,

 • Numer telefonu: 18 26 92 090
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 322
 • Numer pokoju: 22

Zespół Przedszkoli Specjalnych - Dyrektor

 • Numer telefonu: 18 26 91 552
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 337
 • Numer pokoju: 23

Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Zespół Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

 • Numer telefonu: 18 26 80 479
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 319
 • Numer pokoju: 24

Wydział Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty - Naczelnik

 • Numer telefonu: 18 26 77 468
 • Adres e-mail: oswiata@rabka.pl
 • Numer wewnętrzny: 325
 • Numer pokoju: 25

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • Numer telefonu: 18 26 91 550
 • Adres e-mail: 
 • Numer wewnętrzny: 340
 • Numer pokoju: 26

Wydział Promocji, Kultury i Sportu - Naczelnik

 • Numer telefonu: 18 26 80 478
 • Adres e-mail:  
 • Numer wewnętrzny: 327
 • Numer pokoju: 27

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry